Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_What’s more to say: fast vocabulary upgrade (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

21-07-2020, 22-07-2020, 23-07-2020

Termin

21, 22 i 23 lipca 2020 r. 

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

 godziny: 8:30-9:45 i 10:00-11:15

 

Forma zajęć

Dyskusje i rozmowy w oparciu o ciekawy materiał językowy na poziomie C1 – artykuły, materiały audio - video na MS Teams.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Joanna Szymańska

Adresat

Osoby, które chcą wykonać krok od B2 do C1 w zakresie słownictwa i wyrażeń idiomatycznych powiązanych z dziedziną pracy słuchaczy; zadowoleni z siebie mówcy B2, którzy chcieliby czuć się swobodnie w poruszaniu większego zakresu tematów w bardziej złożony sposób.

Cele

Rozbudowanie zasobu struktur leksykalnych i słownictwa na poziomie C1 w kontekstach, o których zdecydujemy na początku zajęć – odpowiadających zainteresowaniom zawodowym słuchaczy. Rozszerzenie zakresu słownictwa C1 pozwalające na swobodne komunikowanie się i dyskusje w określonych obszarach życia, jak również na swobodne czytanie i słuchanie ze zrozumieniem przekazu anglojęzycznego.

Program

Prezentacja i zapoznanie się z nowym słownictwem na bazie tekstów, materiałów audio – wideo; ćwiczenia pozwalające na zastosowanie nowego słownictwa w odpowiednim kontekście; sporządzanie własnej mapy słów; praktyczne zastosowanie nowego słownictwa w dyskusjach, debatach, ćwiczeniach językowych; zadania powtórzeniowe.