Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Watch. Listen. Talk: B2 English every day (poziom średniozaawansowany)

Termin

27-07-2020, 28-07-2020, 29-07-2020

Termin

27, 28, 29 lipca 2020 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

27-28.07. godziny 8:30-11:40
29.07. godziny 8:30-10:15

Forma zajęć

Prezentacja materiału na podstawie wysłuchanych lub obejrzanych nagrań, przeczytanych tekstów. Dyskusje, rozmowy i ćwiczenia językowe ugruntowujące wiedzę przy użyciu MS Teams.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Joanna Szymańska

Adresat

Osoby, które wypracowały sobie znajomość języka na poziomie B2 i chcą ją utrzymać poprzez powtarzanie i ćwiczenie języka w różnych kontekstach i z wykorzystaniem różnych umiejętności – słuchania, czytania, rozmawiania.

Cele

Poszerzanie i powtarzanie słownictwa, struktur leksykalnych i stylistycznych na poziomie B2 w oparciu o aktualne i autentyczne materiały audio – video: artykuły prasowe, materiały TV i online etc. Wakacyjny dobór tematyki pozwoli na szybkie przypomnienie sobie i przećwiczenie słownictwa i struktur w różnorodnych kontekstach.

Program

Prezentacja i zapoznanie się z nowym słownictwem na bazie tekstów, materiałów audio – wideo; ćwiczenia pozwalające na zastosowanie nowego słownictwa w odpowiednim kontekście; sporządzanie własnej mapy słów; praktyczne zastosowanie nowego słownictwa w dyskusjach, debatach, ćwiczeniach językowych; zadania powtórzeniowe.