Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zapewnienie jakości w kontroli

Termin

12-04-2021

Termin

12.04.2021

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład, dyskusja, ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Marcin Dobruk

Adresat

 • kontrolerzy
 • kadra kierownicza - osoby nadzorujące komórki kontroli
 • pracownicy komórek merytorycznych realizujący zadania kontrolne
 • osoby zainteresowane zleceniem lub przeprowadzeniem kontroli 

Cele

Przedstawienie informacji w zakresie zapewnienia jakości w kontroli w administracji publicznej a także nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie praktycznego prowadzenia zarówno okresowej oceny wewnętrznej, oceny wewnętrznej z walidacją jak również pełnej zewnętrznej oceny.

Efekty szkolenia

 • zrozumienie przez uczestników istotności zagadnień związanych z zapewnieniem i poprawą jakości w kontroli
 • zwiększenie wiedzy z zakresu tworzenia i weryfikowania Programu zapewniania i poprawy jakości
 • zapoznanie się z możliwościami wyboru sposobu przeprowadzenia oceny
 • zrozumienie procesu oraz narzędzi przeprowadzenia oceny, a także identyfikowanie możliwości poprawienia działania funkcji kontroli

Program

 • ogólne informacje o jakości w kontroli
 • czym jest jakość, gdzie szukać wyznaczników jakości (standardy, poradniki, modele, benchmarking)
 • typy oceny jakości – podobieństwa i różnice
  • samoocena
  • samoocena z walidacją
  • pełna ocena zewnętrzna, w tym przegląd partnerski
  • wybór typu oceny, opiniowanie wyboru podmiotu zewnętrznego, koszty
 • program zapewnienia i poprawy jakości
 • zidentyfikowanie zakresu i celu zewnętrznej oceny jakości
 • planowanie oceny
 • określenie kwalifikacji zespołu.
 • prowadzenie oceny
 • narzędzia i techniki oceny
 • opracowanie narzędzi na potrzeby przeglądu
 • analiza informacji zebranych w toku oceny
 • przedstawianie wyników oceny
  • przedstawienie rezultatów przy użyciu odpowiednich narzędzi
  • prezentacja rekomendacji
  • wartość dodana z  przeprowadzonej oceny
 • podsumowanie szkolenia