Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wyszukiwanie informacji w krajach Europy Wschodniej

Termin

23-04-2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych), godz. 9:00-16:00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Justyna Trzeciakowska

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji

Cele

Poprawa efektywności w docieraniu do informacji dotyczącej krajów Europy Wschodniej

Zapoznanie ze specyfiką zasobów Runetu.

Efekty szkolenia

 • poznanie narzędzi i źródeł informacji koniecznych w pozyskiwaniu informacji nt. krajów
 • zrozumienie specyfiki i architektury zasobów informacyjnych
 • nabycie umiejętności poruszania się po źródłach informacji i budowa strategii wyszukiwania

Program

Narzędzia wyszukiwawcze - podstawowe i dedykowane dla krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

 • Zaawansowane wyszukiwanie: wyszukiwarki i metawyszukiwarki, w tym Yandex i Google
 • Wyszukiwanie w “ukrytym” Internecie - źródła, techniki i narzędzia dedykowane krajom WNP
 • Pozyskiwanie informacji z krajów bałtyckich
 • Narzędzia ułatwiające wyszukiwanie informacji

Źródła informacji - wprowadzenie

 • Specyfika źródeł i architektury informacji w krajach WNP
 • Kluczowe źródła informacji - zapoznanie i trening
 • Zasoby anglojęzyczne ułatwiające pozyskiwanie informacji

 Źródła informacji      

 • Źródła o charakterze instytucjonalnym: ministerstwa, rejestry krajowe, urzędy statystyczne
 • Źródła informacji biznesowej w tym rejestry firm
 • Weryfikacja przedsiębiorstw i osób
 • Wschodnie media społecznościowe i ich specyfika