Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE MANAGEMENT 4.0 Adaptacja nowego menadżera - warsztaty dla doświadczonych menadżerów wdrażających nowe osoby na stanowiska menadżerskie

Termin

28-04-2021, 29-04-2021

Termin

28-29.04.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

16

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Adam Stolarzewicz

Adresat

Warsztat przeznaczony jest dla menadżerów:
- którzy przygotowują się do wdrożenia nowych osób na stanowiskach menadżerskich w swoim zespole

- którzy chcą pełnić rolę mentora dla innych, mniej doświadczonych menadżerów

Cele

Celem szkolenia jest nabycie i udoskonalenie kompetencji uczestników w zakresie:

 • Prowadzenia procesu adaptacji młodego stażem menadżera
 • Świadomości podstaw andragogiki – procesu nauki osób dorosłych
 • Wykorzystania niedyrektywnych metod rozwoju
 • Umiejętności uruchamiania refleksyjnego uczenia się po stronie  menadżera z mniejszych doświadczeniem
 • Umiejętności oddziaływania na wewnętrzny poziom zaangażowania i motywacji menadżera
 • Umiejętności wyznaczania ambitnych i motywujących celów rozwojowych oraz odpowiednich kamieni milowych

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Objąć profesjonalną opieką nowo awansowanego menadżera
 • Prawidłowo oddziaływać na poziom zaangażowania i motywacji menadżera
 • Towarzyszyć w prawidłowych rozwoju nowo mianowanego menadżera

Program

 1. Wielopoziomowy model dopasowania nowego menadżera do zespołu i organizacji
  1. Wymiary pełnego dopasowania
  2. Elementy spójności z kulturą organizacyjną i metody ich uzyskiwania we współpracy z nowym menadżerem (podejście Welcha, Fergussona oraz przykłady polskich praktyk w tym zakresie)
 2. Elementy przywództwa sytuacyjnego w procesie zarządzania nowymi menadżerami
  1. Przywództwo sytuacyjne – techniki pracy z nowymi menadżerami w zależności od ich umiejscowienia na macierzy Blancharda
  2. Seria studiów przypadków dla przywództwa sytuacyjnego
 3. Percepcja w procesie adaptacji menadżerskiej:
  1. Mechanizm percepcji interpersonalnej,
  2. Błędy percepcyjne w procesie adaptacji liderów,
  3. Wpływ efektów percepcji na proces budowania przekonania menadżera oraz korelacja z poziomami osiąganego sukcesu
 4. Niedyrektywne metody rozwoju menadżera
  1. Poziomy świadomości Graves’a i ich wpływ na zachowania liderów
  2. Spiral Dynamics – etapy ewolucji świadomości zarządczej i organizacyjnej i pozycja dzisiejszych organizacji
  3. Metody rozwijania dojrzałych, doświadczonych i dorosłych podwładnych
  4. Wykorzystanie technik refleksyjnego uczenia się w pracy dyrektora (model 7 perspektyw – najpełniejszy model świadomej refleksji w relacji)
  5. Różnorodność sposobów przyswajania wiedzy i umiejętności (cykl Kolba, piramida uczenia się, MET,
 5. Świadome budowanie dojrzałych i partnerskich relacji w układzie Dyrektor – Menadżer
  1. Kwestionariusz umiejętności mentorskich Whitakera i Cartwrighta
  2. Kierunkowanie w stronę niedyrektywnego zarządzania podwładnymi
  3. Zasady skutecznych relacji w układzie dyrektor-menadżer umożliwiające uruchamianie procesu refleksyjnego uczenia się
  4. Umiejętność budowania relacji umożliwiającej wzbudzanie refleksji po stronie doradcy
  5. Metody zadawania mocnych pytań oraz pytań pogłębiających
  6. Wielopoziomowość słuchania – umiejętność przechodzenia pomiędzy poziomami aktywnego słuchania
  7. Feedback, Feedforward i Feed’In – prawidłowe udzielanie informacji zwrotnej oraz jego najskuteczniejsze formy w zależności od sytuacji
  8. Udzielanie informacji zwrotnej w modelu STAGES
  9. Wydobywanie mistrzostwa – stawianie wyzwań (metody Altmanna, Juliusza II, Bransona, Welcha i Waltona)
 6. Zwiększenie skuteczności poprzez motywacyjne rozmowy z menedżerem
  1. Komponenty motywacyjne Stolarzewicza – zestaw komponentów wpływających na poziomy wartości, możliwości i afektu w kontekście sytuacji zawodowych pracownika
  2. Analiza Pola Sił Kurta Lewina i jej wykorzystanie w procesie motywacji pracownika
  3. Pełen Model Kompetencji Zmiany Stolarzewicza – ze szczególnym uświadomieniem menedżerom etapów przygotowywania zespołów do nieustającej zmiany oraz kreowania środowiska zmiany w kontekście odpowiedniej automotywacji pracownika
  4. Model KASH – wsparcie w dokonywaniu zmiany aktualnego sposobu osiąganych przez pracownika rezultatów
 7. W jaki sposób zwiększać refleksyjność i zaangażowanie pracownika?
  1. Uruchamianie rozmów zwiększających świadomość, diagnozowanie odpowiednich symptomów do uruchomienia refeksyjnej rozmowy.
  2. Wykorzystanie struktur rozmów coachingowych oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
  3. Elementy zaangażowania i sposoby oddziaływania na jego poszczególne komponenty w celu uzyskania zaangażowania w zespole
 8. Inspirowanie podwładnego menadżera do samodzielnego poszukiwania rozwiązań
  1. Zasady Solution Focused Brief Therapy – SFBT
  2. Rozwiązywanie problemu vs kreowanie rozwiązania – poszukiwanie optymalnego rozwiązania
  3. Metody kreatywnego poszukiwania rozwiązania do stosowania w relacji 1 na 1 z menadżerem
  4. Technika bodźcowania w celu uruchomienia samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań
 9. Praca z przekonaniami i wartościami nowych menadżerów
  1. Piramida Batesona i poziomy neurologiczne Diltsa
  2. Przekonania ograniczające i wspierające w kontekście Analizy Pola Sił Lewina
  3. Praca z wartościami w kontekście rozwojowych rozmów z menadżerami w sytuacji pracy

 

Warsztat prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki której uczestnicy poznają poszczególne elementy programu na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

Warsztat składa się z mikrowykładów przeplatanych  symulacjami, ćwiczeniami indywidualnymi i zespołowymi, case study oraz moderowanymi dyskusjami. Dodatkowo podczas warsztatu wykorzystywane są różnorodne kwestionariusze, testy i ćwiczenia wykonywane również w zewnętrznych aplikacjach.