Tytuł szkolenia

MANAGEMENT 4.0 Problem Solving kreatywne - grupowe lub samodzielne – rozwiązywanie problemów

Termin

24-03-2022, 25-03-2022

Termin

24-25.03.2022

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

Adam Stolarzewicz

Adresat

Warsztat przeznaczony do osób zarządzających zespołami stałymi lub tymczasowymi :

 • dyrektorów/kierowników/naczelników
 • koordynatorów zespołów roboczych
 • kierowników projektu i osób nadzorujących programy strategiczne instytucji/organizacji
 • pracowników facylitujących spotkania grupowe, których celem jest praca kreatywna/usprawnianie procesów itp

Cele

Celem szkolenia jest nabycie i udoskonalenie kompetencji uczestników w zakresie:

 • świadomej menadżerskiej postawy względem procesu ciągłego usprawniania pracy i wdrażania innowacji zwiększających szybkość działania oraz podnoszących jakość efektów pracy z uwzględnieniem specyfiki pracy administracji
 • skutecznego posługiwania się metodami poszukiwania nowych rozwiązań i innowacji dla realizowanych w zespołach zadań
 • znajdowania przyczyn problemów i pojawiających się trudności
 • rozwiązywania problemów w kreatywny i twórczy sposób
 • skutecznego wdrażania przygotowanych rozwiązań 

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • skutecznie poszukiwać innowacji i usprawnień w zarządzanych przez siebie obszarach
 • prowadzić zarówno wirtualne jak i tradycyjne atrakcyjne w formie procesy pracy kreatywnej z zespołem
 • wykorzystywać filozofię PDCA oraz metodykę Global8D w procesie ciągłego usprawniania pracy w swoich zespołach/wydziałach/departamentach

Program

 1. Dlaczego poszukiwanie nowych rozwiązań i innowacyjność stała się podstawowym wymogiem? W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na zmiany w gospodarce?
 2. Innowacja i kreatywne rozwiązywanie problemów metodą na uzyskanie dodatkowej przewagi konkurencyjnej – spojrzenie m.in. na filozofię KAIZEN, Performance Management, Solution Concentration, Blue Ocean Strategy, Disruptive Innovation, Black Swan, Grey Rhino
 3. Techniki poszukiwania usprawnień – metody definiowania problemów – 5W2H, metodyka Global8D
 4. Techniki analizy przyczynowo-skutkowej w oparciu o diagramy ISHIKAWY oraz metodę ABCD
 5. Ekonomika relacji przyczynowo-skutkowych – gdzie najefektywniej poszukiwać rozwiązań – zasada PARETO
 6. Wybór i zdefiniowanie problemu do faktycznego rozwiązania w drugim dniu zajęć
 7. Techniki kreatywnego poszukiwania rozwiązań w procesach pracy:
  1. Metoda OSBORN BRAINSTORMING
  2. Metoda SUPERPOZYCJI
  3. Metoda 635
  4. Metoda Kapeluszy deBONO
  5. Metoda Walta Disney’a
  6. Metoda Przypadkowych Słów
 8. Techniki oceny wygenerowanych pomysłów i wyboru najlepszego rozwiązania:
  1. Metody definiowania kryteriów wyboru
  2. Techniki priorytetów
  3. Rangowanie parami
  4. Macierze wyboru
 9. Proces zarządzania innowacją – PBR - trzy etapowy monitoring realizacji

 

Powarsztatowe zadanie wdrożeniowe:

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy w przeciągu 4 tygodni mają do wykonania zadanie wdrożeniowe. Polega ono na przygotowaniu przez każdą ok.4 osobową grupę procesu innowacyjnego wdrożenia od etapu poszukania i zdefiniowania problemu, poprzez wybór i zastosowanie kreatywnej metody jego rozwiązania poprzez znalezienie rozwiązania, wybór najlepszego z nich na monitoringu wdrożenia kończąc.

Wyniki pracy uczestnicy przedstawiają na przygotowanych formatkach podczas podsumowującej spotkania online (90 minut).

 

Follow up powdrożeniowy

Po 4-6 tygodniach od zakończenia warsztatów proponujemy 90 minutowe spotkanie online, którego celem jest z jednej strony podsumowanie zadania wdrożeniowego a z drugiej sesji Q&A.