Tytuł szkolenia

Angielski_What’s more to say? C1 vocabulary upgrade (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021, 06-03-2021, 07-03-2021, 08-03-2021, 09-03-2021, 10-03-2021, 11-03-2021, 12-03-2021, 13-03-2021, 14-03-2021, 15-03-2021, 16-03-2021, 17-03-2021, 18-03-2021, 19-03-2021, 20-03-2021, 21-03-2021, 22-03-2021, 23-03-2021, 24-03-2021, 25-03-2021, 26-03-2021, 27-03-2021, 28-03-2021, 29-03-2021, 30-03-2021, 31-03-2021, 01-04-2021, 02-04-2021, 03-04-2021, 04-04-2021, 05-04-2021, 06-04-2021, 07-04-2021, 08-04-2021, 09-04-2021, 10-04-2021, 11-04-2021, 12-04-2021, 13-04-2021, 14-04-2021, 15-04-2021, 16-04-2021, 17-04-2021, 18-04-2021, 19-04-2021, 20-04-2021, 21-04-2021, 22-04-2021, 23-04-2021, 24-04-2021, 25-04-2021, 26-04-2021, 27-04-2021, 28-04-2021, 29-04-2021, 30-04-2021, 01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021, 12-05-2021, 13-05-2021, 14-05-2021, 15-05-2021, 16-05-2021, 17-05-2021, 18-05-2021, 19-05-2021, 20-05-2021, 21-05-2021, 22-05-2021, 23-05-2021, 24-05-2021, 25-05-2021, 26-05-2021, 27-05-2021, 28-05-2021, 29-05-2021, 30-05-2021, 31-05-2021, 01-06-2021, 02-06-2021, 03-06-2021, 04-06-2021, 05-06-2021, 06-06-2021, 07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021

Termin

1.03-11.06.2021

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (12 spotkań po 90 minut)

poniedzialek godz. 14:00-15:30

 

Forma zajęć

Dyskusje i rozmowy w oparciu o ciekawy materiał językowy na poziomie C1 – artykuły, materiały audio-video.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Joanna Szymańska

Adresat

Osoby, które chcą wykonać krok od B2 do C1 w zakresie słownictwa i wyrażeń idiomatycznych; zadowoleni z siebie mówcy B2, którzy chcieliby czuć się swobodnie w poruszaniu większego zakresu tematów w bardziej złożony sposób.

Cele

Rozbudowanie zasobu struktur leksykalnych i słownictwa na poziomie C1 w kontekstach takich jak – społeczeństwo, historia, ekologia, współczesność. Rozszerzenie zakresu słownictwa C1 pozwalające na swobodne komunikowanie się i dyskusje w nowych obszarach życia, jak również na swobodne czytanie i słuchanie ze zrozumieniem przekazu anglojęzycznego.

Program

Prezentacja i zapoznanie się z nowym słownictwem na bazie tekstów, materiałów audio – wideo; ćwiczenia pozwalające na zastosowanie nowego słownictwa w odpowiednim kontekście; sporządzanie własnej mapy słów; praktyczne zastosowanie nowego słownictwa w dyskusjach, debatach, ćwiczeniach językowych; zadania powtórzeniowe.