Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

AngielskI_Democracy and Law. Po angielsku z kraju i ze świata. (poziom średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021, 06-03-2021, 07-03-2021, 08-03-2021, 09-03-2021, 10-03-2021, 11-03-2021, 12-03-2021, 13-03-2021, 14-03-2021, 15-03-2021, 16-03-2021, 17-03-2021, 18-03-2021, 19-03-2021, 20-03-2021, 21-03-2021, 22-03-2021, 23-03-2021, 24-03-2021, 25-03-2021, 26-03-2021, 27-03-2021, 28-03-2021, 29-03-2021, 30-03-2021, 31-03-2021, 01-04-2021, 02-04-2021, 03-04-2021, 04-04-2021, 05-04-2021, 06-04-2021, 07-04-2021, 08-04-2021, 09-04-2021, 10-04-2021, 11-04-2021, 12-04-2021, 13-04-2021, 14-04-2021, 15-04-2021, 16-04-2021, 17-04-2021, 18-04-2021, 19-04-2021, 20-04-2021, 21-04-2021, 22-04-2021, 23-04-2021, 24-04-2021, 25-04-2021, 26-04-2021, 27-04-2021, 28-04-2021, 29-04-2021, 30-04-2021, 01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021, 12-05-2021, 13-05-2021, 14-05-2021, 15-05-2021, 16-05-2021, 17-05-2021, 18-05-2021, 19-05-2021, 20-05-2021, 21-05-2021, 22-05-2021, 23-05-2021, 24-05-2021, 25-05-2021, 26-05-2021, 27-05-2021, 28-05-2021, 29-05-2021, 30-05-2021, 31-05-2021, 01-06-2021, 02-06-2021, 03-06-2021, 04-06-2021, 05-06-2021, 06-06-2021, 07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021

Termin

1.03-11.06.2021

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek i środa w godz. 15.40-17.10

Forma zajęć

Opracowywanie i analiza autentycznych i aktualnych materiałów medialnych w formie dyskusji w grupie lub w parach, streszczania, prezentowania problemów, analizy warstwy językowej i ćwiczeń rozwijających słownictwo

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Joanna Szymańska

Adresat

Osoby zainteresowane poszerzaniem znajomości słownictwa i struktur językowych w oparciu o autentyczne i aktualne materiały medialne: dźwięk, obraz i tekst. Osoby chcące nabyć większej pewności siebie w wypowiedziach i dyskusjach związanych z aktualnościami z dziedziny prawa, w tym prawa UE, międzynarodowego i praworządności, a także polityki.

Cele

Rozbudowanie znajomości słownictwa i struktur języka angielskiego oraz nabycie elastyczności wypowiedzi poprzez kontakt z żywym językiem angielskim materiałów radiowych, telewizyjnych i prasowych.

Program

Kurs pozwala zdobyć nowe umiejętności językowe i poszerzyć słownictwo w dziedzinach związanych z tematyką prawa, polityki i demokracji w obszarach niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w rozmowach i dyskusjach, również na gruncie zawodowym.