Tytuł szkolenia

Angielski - Tune into English, czyli słuchaj, żeby rozumieć (poziom średniozaawansowany niższy) (NOWOŚĆ)

Termin

04-03-2020, 05-03-2020, 06-03-2020, 07-03-2020, 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020, 12-03-2020, 13-03-2020, 14-03-2020, 15-03-2020, 16-03-2020, 17-03-2020, 18-03-2020, 19-03-2020, 20-03-2020, 21-03-2020, 22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020, 08-04-2020, 09-04-2020, 10-04-2020, 11-04-2020, 12-04-2020, 13-04-2020, 14-04-2020, 15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020, 18-04-2020, 19-04-2020, 20-04-2020, 21-04-2020, 22-04-2020, 23-04-2020, 24-04-2020, 25-04-2020, 26-04-2020, 27-04-2020, 28-04-2020, 29-04-2020, 30-04-2020, 01-05-2020, 02-05-2020, 03-05-2020, 04-05-2020, 05-05-2020, 06-05-2020, 07-05-2020, 08-05-2020, 09-05-2020, 10-05-2020, 11-05-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020, 19-05-2020, 20-05-2020, 21-05-2020, 22-05-2020, 23-05-2020, 24-05-2020, 25-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020, 28-05-2020, 29-05-2020, 30-05-2020, 31-05-2020, 01-06-2020, 02-06-2020, 03-06-2020, 04-06-2020, 05-06-2020, 06-06-2020, 07-06-2020, 08-06-2020, 09-06-2020, 10-06-2020

Termin

4.03-10.06.2020

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne 

środa w godz. 14:00-15:30 (12 spotkań po 90 minut)

Forma zajęć

Różne formy dyskusji i opracowanie materiałów dźwiękowych, umożliwiające poszerzenie słownictwa i praktycznych umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

780.00 PLN

Prowadzący

Joanna Szymańska

Adresat

Wszystkie osoby zainteresowane umiejętnością trafnej i zwięzłej prezentacji rozmaitych zagadnień dotyczących Polski 

Cele

Poszerzanie znajomości słownictwa i struktur języka angielskiego oraz nabywanie elastyczności wypowiedzi poprzez kontakt z angielskim w nagraniach radiowych i TV, jak również w oparciu o materiały dźwiękowe dla uczących się języka. 

Program

Szkolenie pozwala poprawić kompetencje językowe związane z rozumieniem ze słuchu i wypowiedziami ustnymi