Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski_Democracy and Law. Po angielsku z kraju i ze świata. (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020, 12-12-2020, 13-12-2020, 14-12-2020, 15-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020

Termin

18.09-18.12.2020 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek i środa w godz. 15.40-17.10

Forma zajęć

Opracowywanie i analiza autentycznych i aktualnych materiałów medialnych audio-video w formie dyskusji w grupie lub w parach, streszczania, prezentowania problemów, analizy warstwy językowej i ćwiczeń rozwijających słownictwo. Stacjonarnie lub online live (MS Teams)

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Joanna Szymańska

Adresat

Osoby zainteresowane poszerzaniem znajomości słownictwa i struktur językowych w oparciu o autentyczne i aktualne materiały medialne: dźwięk, obraz i tekst. Osoby chcące nabyć większej pewności siebie w wypowiedziach i dyskusjach związanych z aktualnościami z dziedziny prawa, w tym prawa UE, międzynarodowego i praworządności, a także polityki.

Cele

Rozbudowanie znajomości słownictwa i struktur języka angielskiego oraz nabycie elastyczności wypowiedzi poprzez kontakt z żywym językiem angielskim materiałów radiowych, telewizyjnych i prasowych.

Program

Kurs pozwala zdobyć nowe umiejętności językowe i poszerzyć słownictwo w dziedzinach związanych z tematyką prawa, polityki i demokracji w obszarach niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w rozmowach i dyskusjach, również na gruncie zawodowym.