Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - A skills upgrade in listening and translating (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019, 21-09-2019, 22-09-2019, 23-09-2019, 24-09-2019, 25-09-2019, 26-09-2019, 27-09-2019, 28-09-2019, 29-09-2019, 30-09-2019, 01-10-2019, 02-10-2019, 03-10-2019, 04-10-2019, 05-10-2019, 06-10-2019, 07-10-2019, 08-10-2019, 09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019, 16-10-2019, 17-10-2019, 18-10-2019, 19-10-2019, 20-10-2019, 21-10-2019, 22-10-2019, 23-10-2019, 24-10-2019, 25-10-2019, 26-10-2019, 27-10-2019, 28-10-2019, 29-10-2019, 30-10-2019, 31-10-2019, 01-11-2019, 02-11-2019, 03-11-2019, 04-11-2019, 05-11-2019, 06-11-2019, 07-11-2019, 08-11-2019, 09-11-2019, 10-11-2019, 11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019, 18-11-2019, 19-11-2019, 20-11-2019, 21-11-2019, 22-11-2019, 23-11-2019, 24-11-2019, 25-11-2019, 26-11-2019, 27-11-2019, 28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019, 08-12-2019, 09-12-2019, 10-12-2019, 11-12-2019, 12-12-2019, 13-12-2019, 14-12-2019, 15-12-2019, 16-12-2019, 17-12-2019, 18-12-2019

Termin

18.09-18.12.2019 r. 

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

środa i piątek w godz. 14:00-15:30

Forma zajęć

Słuchanie oryginalnych nagrań z punktu widzenia zadań typowych; praktyczne ćwiczenia na rozumienie przekazu (w tym: główna teza/szczegóły/dokładne słowa/kontekst/nastrój/cel/ skierowanie/dostosowanie/rejestr językowy); różnica między językiem mówionym a pisanym; różne akcenty; związki wyrazów, itp. Plus porównanie struktur, wyrażeń i krótkich tekstów formalnych z danego tematu w języku angielskim i w języku polskim, zwłaszcza sprawiających trudność Polakom.

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Adresat

Pracownicy chcący doskonalić dwie kluczowe i wymagające umiejętności w języku angielskim

Cele

Rozwijanie na wyższym poziomie dwóch umiejętności językowych potrzebnych w środowisku urzędniczym

Program

Problematyka związana z administracją publiczną w najszerszym znaczeniu, m. in. nowoczesna i sprawna administracja publiczna, prawo krajowe/unijne/międzynarodowe, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe, sprawy społeczne, technologie i postęp naukowy