Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Angielski - A skills upgrade in listening and translating (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

04-03-2019, 05-03-2019, 06-03-2019, 07-03-2019, 08-03-2019, 09-03-2019, 10-03-2019, 11-03-2019, 12-03-2019, 13-03-2019, 14-03-2019, 15-03-2019, 16-03-2019, 17-03-2019, 18-03-2019, 19-03-2019, 20-03-2019, 21-03-2019, 22-03-2019, 23-03-2019, 24-03-2019, 25-03-2019, 26-03-2019, 27-03-2019, 28-03-2019, 29-03-2019, 30-03-2019, 31-03-2019, 01-04-2019, 02-04-2019, 03-04-2019, 04-04-2019, 05-04-2019, 06-04-2019, 07-04-2019, 08-04-2019, 09-04-2019, 10-04-2019, 11-04-2019, 12-04-2019, 13-04-2019, 14-04-2019, 15-04-2019, 16-04-2019, 17-04-2019, 18-04-2019, 19-04-2019, 20-04-2019, 21-04-2019, 22-04-2019, 23-04-2019, 24-04-2019, 25-04-2019, 26-04-2019, 27-04-2019, 28-04-2019, 29-04-2019, 30-04-2019, 01-05-2019, 02-05-2019, 03-05-2019, 04-05-2019, 05-05-2019, 06-05-2019, 07-05-2019, 08-05-2019, 09-05-2019, 10-05-2019, 11-05-2019, 12-05-2019, 13-05-2019, 14-05-2019, 15-05-2019, 16-05-2019, 17-05-2019, 18-05-2019, 19-05-2019, 20-05-2019, 21-05-2019, 22-05-2019, 23-05-2019, 24-05-2019, 25-05-2019, 26-05-2019, 27-05-2019, 28-05-2019, 29-05-2019, 30-05-2019, 31-05-2019, 01-06-2019, 02-06-2019, 03-06-2019, 04-06-2019, 05-06-2019, 06-06-2019, 07-06-2019, 08-06-2019, 09-06-2019, 10-06-2019, 11-06-2019, 12-06-2019

Termin

4.03-12.06.2019 r. 

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek i środa w godz. 14:00-15:30

Forma zajęć

Słuchanie oryginalnych nagrań z punktu widzenia zadań typowych; praktyczne ćwiczenia na rozumienie przekazu (w tym: główna teza/szczegóły/dokładne słowa/kontekst/nastrój/cel/ skierowanie/dostosowanie/rejestr językowy); różnica między językiem mówionym a pisanym; różne akcenty; związki wyrazów, itp. Plus porównanie struktur, wyrażeń i krótkich tekstów formalnych z danego tematu w języku angielskim i w języku polskim, zwłaszcza sprawiających trudność Polakom

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Adresat

Pracownicy chcący doskonalić dwie kluczowe i wymagające umiejętności w języku angielskim

Cele

Rozwijanie na wyższym poziomie dwóch umiejętności językowych potrzebnych w środowisku urzędniczym

Program

Problematyka związana z administracją publiczną w najszerszym znaczeniu, m. in. nowoczesna administracja publiczna, sytuacja międzynarodowa i w UE, sprawy społeczne, technologie i postęp naukowy, prawa człowieka, a także zależnie od życzeń uczestników.