Historia budynku

Zdjęcie przedstawia budynek z pierwszych lat działlności

Siedziba KSAP mieści się w modernistycznym gmachu zaprojektowanym przez jednego z najwybitniejszych architektów międzywojennych prof. Romualda Gutta, jako siedziba Instytutu Społecznego mającego prowadzić w nim elitarną Szkołę Nauk Politycznych. Projekt został odznaczony I nagrodą na konkursie architektonicznym w 1926 r. i był realizowany etapami w latach 1926-1932. Budynek, początkowo trzykondygnacyjny, został nadbudowany w latach 1949-1950.

Istytucje, które kształciły kadry kierownicze w budynku przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.

daty 1928 1939

Szkoła Nauk Politycznych
z inicjatywy Edmunda Jana Reymana i Koła Lipszczan
Uczelnia przygotowywała profesjonalne kadry dla odradzającego się państwa polskiego.          


daty 1939 1950

Akademia Nauk Politycznych
na podstawie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 r.
W okresie okupacji hitlerowskiej akademia prowadziła tajne nauczanie korespondencyjne w częściowo zniszczonym gmachu.


daty 1950 1961

Szkoła Główna Służby Zagranicznej
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r.
Państwowa szkoła akademicka wyspecjalizowała się w zakresie dyplomatyczno-konsularnym oraz handlu zagranicznego.


daty 1961 1973

Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1959 r.
Ośrodek utworzony przez rząd polski w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych mający na celu rozwój i doskonalenie kadr kierowniczych w Polsce.


daty 1973 1976

Instytut Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej
na podstawie uchwały nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1973 r.
Instytut podlegał Urzędowi Rady Ministrów i realizował szkolenia kadr kierowniczych administracji państwowej i gospodarki narodowej, rozbudował działalność studyjną i badawczą.


daty 1976 1986

Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr
na podstawie zarządzenia nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1976 r.
Instytut rozszerzył działalność na prace badawcze z zakresu organizacji zarządzania oraz metod i technik pracy kierowniczej.


daty 1986 1990

Instytut Administracji i Zarządzania
na podstawie zarządzenia nr 16 Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1986 r.
Instytut rozszerzał swoje działania na problematykę przekształceń państwa oraz gospodarki, przeprowadził pierwsze własne podyplomowe studia zarządzania.


napis: od 1990

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
na podstawie uchwały nr 74 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r.
Krajowa Szkoła kontynuuje historyczną tradycję budynku – zgodnie z misją Szkoły – kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Galeria zdjęć