15.10.2021
Projekty szkoleniowe

Zarządzanie zmianą – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej w KSAP

W dniach 19-22.10.2021 r. odbędą się dwie krajowe sesje w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, poświęcone tematowi "Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej". Tym razem będziemy gościć w KSAP uczestników z grupy V oraz VI.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Tematyka sesji

Program sesji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Rola lidera w procesie zmian,
  • Zarządzanie komunikacją w procesie zmiany,
  • Opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi.

W trakcie zajęć uczestnicy będą starali się znaleźć wraz z trenerem odpowiedzi na pytania: Jak być liderem w zmianie? Jak wprowadzać zmianę tj. jakie są etapy jej wprowadzania? Jak radzić sobie z oporem różnych grup interesariuszy? W jakiś sposób kreować agentów zmian? Jak identyfikować trudności i sobie z nimi radzić?

Forma realizacji

Zajęcia będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:

  • 19-20.10.2021 r. – Grupa V (19 osób)
  • 21-22.10.2021 r. – Grupa VI (20 osób)

Zajęcia, zgodnie z założeniami, będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt  jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu
Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny