27.10.2022
Projekty szkoleniowe

Wystąpienia publiczne – budowanie relacji ze słuchaczami

Druga sesja krajowa, w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej, dla grupy 7 zakończona.

uczestnicy podczas zajęć

W dniach 25-26 października 2022 r. zrealizowana została druga z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP dla grupy VII. Sesja poświęcona była tematowi: „Wystąpienia publiczne”.

Program

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych,
  • narzędzia zarządzania audytorium,
  • język ciała, siła gestów.

Z doświadczeń trenera K. Prystupy:

Koncentracja na sobie jest jedną z podstawowych przyczyn kłopotów z wystąpieniami publicznymi i daje znać o sobie w niemal każdej sytuacji. Nie trzeba przemawiać dla 100 obcych osób, żeby poczuć napięcie i stres. Przypomnij sobie o wiele prostszą sytuację: jesteś na urodzinach przyjaciela, wokoło sami znajomi, wszyscy życzliwie do siebie nastawieni. Ktoś prosi Cię, żebyś wzniósł toast za jego zdrowie… 

Jakie towarzyszą ci odczucia? Zaczynasz się wycofywać tłumacząc: nie, nie, wiesz ja nie umiem, mam słaby głos, ponoć inni znają fajne toasty…

Dlaczego w taki sposób reagujemy? Bo odzywa się w nas lęk jak zostaniemy ocenieni. Ze strachu przedstawiamy siebie, jako zupełnie ułomną osobę, która ledwie co nauczyła się mówić. Dominacja naszego ego jest tak wielka, że powoduje niezrozumienie prośby. Przecież chciano, żebyś wygłosił toast. Ktoś zasugerował, że możesz sprawić przyjemność swojemu przyjacielowi. Nikt nie powiedział powiedz parę zdań, a my ocenimy czy masz piękny głos i świetnie opowiadasz. 

Opisane zjawisko nie jest niczym nadzwyczajnym. Na instynktowny lęk przed publicznym mówieniem cierpi niemal każdy, a środowisko zewnętrzne jeszcze go wzmacnia. Codziennie jesteśmy oceniani, nasze działania są determinowane przez regułę: co inni pomyślą.  Dlatego w tej sytuacji wystąpienia publiczne stają się prawdziwym wyzwaniem i wymagają nieustannych ćwiczeń praktycznych.  

Cel projektu

Wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Uczestnicy

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.).

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o projekcie na stronie Akademii Zarządzania.

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny