30.01.2019
Programy i projekty

Warsztat szkoleniowy dla trenerów edukatorów

Masz wiedzę ekspercką, którą przekazujesz innym? Nie posiadasz przygotowania trenerskiego? Wyzwaniem jest dla Ciebie efektywna praca z grupą w administracji? Ten warsztat jest dla Ciebie! 

Ludzie siedzą przy stole. Na stole leżą białe kartki i kolorowe małe karteczki.

Zapraszamy osoby, które przekazują swoją wiedzę innym na warsztat szkoleniowy: Facylitacja i Efektywne środowisko pracy w grupie, który odbędzie się w KSAP we wtorek 26 lutego br. w godz. 9:30 – 15:30.

Cel

Celem warsztatu jest zainspirowanie osób, które dzielą się swoją wiedzą zawodową z innymi do pracy metodą facylitacji oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat interaktywnych metod i narzędzi trenerskich aktywizujących pracę z grupą.

Adresaci

Warsztat jest adresowany do ekspertów bez żadnego przygotowania trenerskiego, prowadzących warsztaty/szkolenia dla pracowników administracji publicznej (np. szkolenia wewnętrzne w instytucji).

Tematyka

W programie spotkania - facylitacja jako metoda interaktywnej pracy z grupą oraz rola trenera jako facylitatora. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak tworzyć środowisko pracy grupowej sprzyjające uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy.

Forma warsztatu

Spotkanie prowadzone będzie metodą angażującą uczestników i umożliwiającą wymianę doświadczeń w pracy trenerów prowadzących szkolenia w administracji.

Program

  • Wprowadzenie do facylitacji – co to jest, jakie formy przyjmuje, czy i jak używać facylitacji na szkoleniach “wiedzowych”/”twardych”?
  • Rola facylitatora – kim jest facylitator na szkoleniu, kompetencje facylitatora.
  • Jak uczą się dorośli i czego potrzebują do nauki?
  • Szkoleniowe formy wymiany doświadczeń i wiedzy: peer-to-peer learning, mastermids, mentoring.
  • Zalety i wady pracy metodą projektową z grupą na szkoleniach wiedzowych.

Trainer Educator Training Course, Erasmus+

Warsztat szkoleniowy realizowany jest przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach projektu Trainer Educator Training Course, finansowanego z programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020), we współpracy z Latvian School of Public Administration (LSPA) i Finnish Institute of Public Management, Ltd (HAUS).

Zgłoszenia

Informujemy, że limit miejsc na warsztacie został wyczerpany.

Kontakt:
Aleksandra Orłowska, tel: +48 22 60 80 136
konferencja@ksap.gov.pl 

Więcej informacji o programie Trainer Educator Training Course.

logo projektu Erasmus - z lewej strony flaga Unii Europejskiej, z prawej informacja o współfinansowaniu oraz tytuł programu   logo łotewskiej szkoły   logo fińskiego instytutu