30.09.2019
Projekty szkoleniowe

Trainers Educators Training Course – konferencja podsumowująca w Rydze

W dniach 26-27 września, w siedzibie Łotewskiej Szkoły Administracji Publicznej w Rydze odbyła się dwudniowa konferencja podsumowująca projekt Trainers Educators Training Course, którego celem było opracowanie kursu szkoleniowego dla trenerów - edukatorów administracji publicznej.

uczestnicy konferencji podczas obrad

Konferencja, poświęcona tematyce nauczania dorosłych - „Rola trenera w sektorze publicznym. Jak być skuteczniejszym trenerem w nauczaniu dorosłych”, nawiązywała bezpośrednio do głównego założenia projektu, które zakłada wzmocnienie kompetencji szkoleniowych trenerów administracji. W czasie konferencji zaprezentowano wypracowany materiał kursu, składający się z części opisowej, prezentującej okoliczności powstania projektu, jego cel, metodologię, opis treści i struktury kursu oraz z części praktycznej, zawierającej wytyczne dla trenerów, w tym opisy ćwiczeń dla każdego z siedmiu poniższych modułów:

  1. Skuteczny Trener
  2. Planowanie i wdrażanie szkoleń
  3. Myślenie projektowe
  4. Interaktywne metody pracy z grupami
  5. Innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się: odgrywanie ról, gry symulacyjne
  6. Wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniach
  7. Profesjonalny rozwój i inspiracje

W trakcie konferencji, która zgromadziła kilkudziesięciu trenerów łotewskiej administracji publicznej, autorzy projektu - trenerzy z międzynarodowego zespołu trenerów z krajów partnerskich: Łotwy, Finlandii i Polski przeprowadzili warsztaty pokazowe wykorzystując materiały opracowanego kursu.

Prezentacja materiałów szkoleniowych

Materiał kursu szkoleniowego w angielskiej wersji językowej jest już dostępny na stronie Krajowej Szkoły: http://ksap.gov.pl/ksap/publikacje Materiał w języku polskim zostanie udostępniony w listopadzie.

Rezultaty realizacji projektu zostaną zaprezentowane polskim odbiorcom na sesji Forum Zarządzania Publicznego, już w dniu 1 października br., poświęconej tematowi wewnętrznych trenerów w instytucjach administracji publicznej. Zapraszamy do udziału w sesji FZP.

O projekcie

Projekt Trainers Educators Training Course ma na celu wzmocnienie kompetencji szkoleniowych trenerów administracji publicznej i wyposażenie ich w nowe umiejętności, podnoszące jakość prowadzonych przez nich szkoleń.

Projekt był realizowany przez KSAP we współpracy z Łotewską Szkoła Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) i fińskim Instytutem Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS), w okresie styczeń 2018 – wrzesień 2019.

Finansowanie

Projekt Trainers Educators Training Course był finansowany w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

 logo łotewskiej szkoły administracji publicznej   logo fińskiego instytutu HAUS   Logo Programu Erasmus

Galeria zdjęć