23.04.2024
Informacje

Szefowa służby cywilnej zachęca do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym

Szefowa służby cywilnej skierowała do członków korpusu służby cywilnej list, w którym zachęca do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Limit mianowań w 2024 r. wynosi 400 osób.

uczestnicy postępowania podczas egzaminu

"Niezależnie od tego, który urząd administracji rządowej Państwo reprezentujecie – mam nadzieję, że podejmiecie to ambitne wyzwanie i spróbujecie swoich sił w lipcu!" – napisała w liście do pracowniczek i pracowników urzędów korpusu służby cywilnej Szefowa służby cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska.

Podkreśliła, że status urzędnika służby cywilnej uprawnia do:

  • dodatku służby cywilnej, który wzrasta wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych,
  • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (nawet do 12 dni w roku),
  • lepszej ochrony zatrudnienia i wynagrodzenia (możliwość rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, bądź zmiany jego warunków tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o służbie cywilnej).

Postępowanie w 2024 r.

Postępowanie kalifikacyjne w służbie cywilnej, organizowane przez KSAP, odbędzie się 6 lipca w EXPO XXI Warszawa, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja br. za pośrednictwem Internetowego Systemu Zgłoszeń PKSC.

Jak przygotować się do egzaminu

Dla kandydatów na urzędnika mianowanego został przygotowany kurs z pytań egzaminacyjnych z poprzednich lat. Jest to dobra okazja, żeby sprawdzić się w jednym z elementów egzaminu. Szczegóły w Serwisie Służby Cywilnej.

Więcej na temat postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej na stronie KSAP.

Pliki do pobrania