17.01.2023
Nabór

SYNERGIA – kolejne przedłużenie naboru do IV edycji

Na prośbę osób zainteresowanych przedłużamy rekrutację do IV edycji projektu Synergia do 27 lutego 2023 r.  

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: SYNERGIA - NABÓR, www.synergia.ksap.gov.pl

Zgłoszenia 

Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić i przesłać w systemie elektronicznym w terminie do dnia 27 lutego 2023 r. do godziny 23:59. Formularze rekrutacyjne dostępne są w zakładce REKRUTACJA.

Terminarz naboru

Zaktualizowany terminarz naboru do projektu dostępny jest na stronie Synergii.

Dotychczas złożone formularze zgłoszeniowe

Uznaje się za ważne i podlegające ocenie w procesie rekrutacji do projektu oryginały formularzy zgłoszeniowych z naboru prowadzonego do dnia 12 stycznia 2023 r.  Instytucje, które złożyły formularze zgłoszeniowe w naborze prowadzonym do dnia 12 stycznia 2023 r., mogą dokonać w nich zmian – o ile uznają to za konieczne, wysyłając nowy formularz zgłoszeniowy w elektronicznym systemie rekrutacji w terminie do 27 lutego 2023 r., w związku ze wznowieniem rekrutacji do IV edycji projektu. W procesie rekrutacji będzie brana pod uwagę wyłącznie ostatnia, złożona w systemie elektronicznym wersja formularza zgłoszeniowego. 

Adresat projektu

Wyższa kadra zarządzająca – grupa docelowa

Projekt Synergia

Więcej o projekcie
Dlaczego warto?

Zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: synergia@ksap.gov.pl.

Zespół SYNERGII 

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny