26.10.2022
Nabór

Nabór do IV i ostatniej edycji projektu Synergia

Zapraszamy do udziału w projekcie Synergia – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 grudnia br.

pięć osób siedzi na kanapach, patrzą w laptop stojący przed nimi na stole, dyskutują. Na te zdjęcia napis: SYNERGIA - NABÓR, www.synergia.ksap.gov.pl

Cel projektu

Rozwój kompetencji zarządczych wyższej kadry kierowniczej oraz wypracowanie na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej:

 • nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
 • wdrożenie w polskiej administracji wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją.

Uczestnicy projektu

Projekt adresowany jest do wyższej kadry zarządzającej. Zapraszamy do zgłoszenia zespoły lub osoby indywidualne spełniające kryteria grupy docelowej.

Inspiracja do rozwoju

W projekcie SYNERGIA oferujemy Państwu unikalną możliwość rozwoju, dopasowaną do Państwa stanowiska w administracji. To tutaj możecie Państwo poznać osoby, które na co dzień spotykają się z wyzwaniami takimi jak Wasze, to tutaj będziecie mogli Państwo skonfrontować swoje pomysły, w zakresie zarządzania instytucją administracji publicznej, z punktem widzenia doświadczonych urzędników z Polski i innych krajów EU oraz ekspertów, praktyków najwyższej światowej klasy.

O korzyściach z udziału w projekcie mogą Państwo przeczytać na stronie projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 26 października do 14 grudnia 2022 r. za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Spotkania informacyjne (online)

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy na zdalne spotkania informacyjne. Zgłoszenia na spotkania przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznych formularzy zgłoszeniowych.

Terminy zdalnych spotkań informacyjnych:

 1. 15.11.2022, godz. 14:00
 2. 24.11.2022, godz. 9:00
 3. 01.12.2022, godz. 9:00
 4. 08.12.2022, godz. 14:00

Forma realizacji – program

Projekt jest realizowany w 4 edycjach. Na każdą edycję projektu składa się realizacja:

 • szkoleniowego programu edukacyjno – kooperacyjnego,
 • części wdrożeniowej.

Program edukacyjno-kooperacyjny przewiduje 22 dni zajęć prowadzonych w języku angielskim w Polsce (w siedzibie KSAP), w krajach partnerskich (Bułgaria, Łotwa, Węgry) oraz w formie online i obejmuje:

 • cykl zajęć edukacyjnych tj. zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metodologia project management), zarządzanie strategiczne w administracji publicznej, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ludźmi (m.in. przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem), zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje, wykorzystanie IT w sektorze publicznym. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych wykładowców, reprezentujących światowe uczelnie z czołowych miejsc w rankingach międzynarodowych oraz ekspertów z krajów partnerskich
 • warsztaty problemowe – wypracowanie innowacyjnych zaleceń w obszarze zarządzania instytucją.

Sesje krajowe i wyjazdowe organizowane są w formie zajęć szkoleniowych, spotkań networkingowych, warsztatów, sesji peer-learningowych itp. Zajęcia realizowane są trybie stacjonarnym i zdalnym.

Wdrożenie dobrych praktyk następuje po zakończeniu części szkoleniowej. Wybrane, w drodze konkursu wewnętrznego w projekcie, polskie instytucje administracji publicznej otrzymują wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyki w instytucji oraz środki finansowe w ramach projektu na pierwszy etap wdrożenia rozwiązania z zakresu zarządzania instytucją, wypracowanego w trakcie sesji szkoleniowych.

Partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z:

 • IPA – Institute of Public Administration (Bułgaria),
 • LSPA – Latvian School of Public Administration (Łotwa),
 • UPS – University of Public Service (Węgry).

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo bułgarskiego partnera projektu Institute of Public Administration logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service logo łotewskiej szkoły administracji publicznej

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny