15.04.2014
Projekty szkoleniowe

Sesja Warsztatowa "Modele kompetencyjne w instytucjach publicznych"

W dniu 15 kwietnia 2014 r. w siedzibie KSAP odbyła się trzecia Sesja Warsztatowa w ramach Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi pt. „Modele kompetencyjne w instytucjach publicznych” z prezentacją dobrych praktyk, panelem dyskusyjnym oraz warsztatem. Akademia jest kontynuacją warsztatów wymiany dobrych praktyk zainicjowanych w roku 2012 przez ZUS oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Zdjęcie sali i uczestników sesji warsztatowej

Warsztat "Dobre praktyki"

Podczas warsztatu dobre praktyki zaprezentowały Maria Wójtowicz, Zastępca Dyrektora Służby Celnej w Ministerstwie Finansów oraz Zuzanna Bartczak, Kierownik Oddziału Urzędu do spraw Kontroli Zarządczej i Katarzyna Śliwa-Szajor, Kierownik Oddziału Zarządzania Personelem i Organizacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto przedstawicielki ŚUW przeprowadziły warsztat pt. „Model kompetencyjny – po co nam to?”. Szczegóły dotyczące panelu dyskusyjnego znajdują się w agendzie Sesji.

Akademia zarządzania instytucjami publicznymi

Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi wyznacza nowe kierunki dla działań administracji publicznej, mając na celu zwiększenie ich sprawności. Założeniem Akademii jest efektywne przeniesienie na grunt administracji publicznej zasad i prawidłowości rządzących sektorem prywatnym. Podczas czterech sesji warsztatowych uczestnicy Akademii wprowadzani są w metody funkcjonowania stosowane w biznesie, w tym: zarządzanie przez cele, zorientowanie na wyniki, ekonomiczne aspekty wydatkowania środków finansowych oraz poprawa jakości usług. Dzięki współpracy z licznymi partnerami instytucjonalnymi Akademia stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń zarządczych między podmiotami obu sektorów. Poprzez odejście od tradycyjnych modeli biurokratycznych, uczestnicy mają możliwość zapoznania się z menedżerskim modelem zarządzania na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

Wideo