11.06.2012
Projekty szkoleniowe

Seminarium niemieckie w KSAP

Zdjęcie grupowe na schodach

We współpracy z Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung, w dniach 11-14 czerwca b.r., Krajowa Szkoła zorganizowała kolejne seminarium, adresowane do przedstawicieli administracji publicznej Niemiec i Austrii. Nadrzędnym celem tego seminarium było zapoznanie urzędników urzędów federalnych Niemiec i Austrii oraz Bundestagu ze specyfiką Polski, z jej uwarunkowaniami i wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć.

W ciągu bogatego, 4 dniowego, programu, urzędnicy dyskutowali z polskimi ekspertami (m.in. A. Piątkowska, dr A. Łada, dr M. Cichocki, M. Mierzwa, dr R. Sobiech, dr P. Żurawski vel Grajewski) i przedstawicielami Ambasady RFN, niemieckiej izby przemysłowo-handlowej i niemieckiego inwestora w Polsce M.A.N.. Ponadto, odbyli również rozmowy w czołowych urzędach w Polsce (m.in. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Centralne Biuro Śledcze, Sejm RP).

W czasie seminarium zdobyli wiedzę m.in. na temat struktury i funkcjonowania państwa polskiego i jego administracji, polskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, stosunków naszego kraju z Niemcami i wzajemnej percepcji naszych narodów, ewaluacji polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r., polskiej sytuacji gospodarczej i diagnozy społecznej.

Należy również wspomnieć, iż seminarium pozwoliło wzmocnić więź między naszymi administracjami, gdyż urzędnicy mogli bezpośrednio rozmawiać ze swoimi odpowiednikami w Polsce, wymienić się z nimi doświadczeniami i nawiązać trwałe kontakty na przyszłość.

Seminarium niemieckie jest organizowane co roku. Jest specjalnym, kilkudniowym szkoleniem, będącym efektem partnerskiej współpracy z odpowiednikiem Krajowej Szkoły w Niemczech - Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung (skr.: BAKÖV). Szkolenie cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem ze strony naszego niemieckiego partnera i jest pozytywnie oceniane przez uczestników.

Galeria zdjęć