10.05.2010
Dla słuchaczy

Pierwszy numer biuletynu informacyjnego KSAP

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej opublikowała pierwszy numer biuletynu informacyjnego. Zawiera on omówienie szeregu wydarzeń, które miały miejsce w Szkole w ostatnim kwartale. Teksty przedstawiają tematy dotyczące zarówno procesu kształcenia stacjonarnego i ustawicznego, jak i różnych inicjatyw realizowanych w Szkole, m. in. projektów eksperckich, najnowszych publikacji.

Biuletyn otwiera relacja z uroczystości inauguracji zajęć dla nowej Promocji, która była połączona z wręczeniem dyplomów i pożegnaniem słuchaczy Promocji XVIII. Prezentowany jest także tekst wystąpienia dyrektora Szkoły dr. hab. Jacka Czaputowicza oraz streszczenie wystąpienia szefa Służby Cywilnej ministra Sławomira Brodzińskiego. Osobny tekst przybliża zagadnienia zawarte w wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez prof. Leszka Balcerowicza.

Kolejne teksty omawiają ostatnie konwersatoria i konferencje, w tym konferencję frankofońską, a także relacjonują zagraniczne wizyty studyjne słuchaczy. Czytelnicy mogą również zapoznać się z charakterystyką kolejnej edycji warsztatów problemowych dla słuchaczy Promocji XXI. Oddzielny artykuł poświęcony został słuchaczom tej Promocji.

Ponadto w biuletynie omówione zostały projekty eksperckie realizowane przez KSAP, w tym projekt realizowany wspólnie z francuską ENA na Ukrainie oraz ubiegłoroczny projekt badawczy przeprowadzony dla Światowej Organizacji Zdrowia.

Pliki do pobrania