25.05.2021
Nabór

Ostatni moment na zgłoszenie się do 7 edycji Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP)

Do końca maja 2021 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7 edycji Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP). Serdecznie zapraszamy.

mężczyzna trzymający tablet, nad którym widoczne są sześciokąty z ikonkami. Na tym tle napis Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) współpracują w zakresie podnoszenia jakości zarządzania projektami w administracji publicznej przez organizację „Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP)”.

Zakres tematyczny Akademii

AZPAP to 40 godzinne szkolenie obejmujące kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz kwestie dotyczące zarządzania programami, projektami i portfelami projektów z wykorzystaniem opracowanych przez KPRM dokumentów metodycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Akademii.

Walorem AZPAP jest aspekt warsztatowy szkoleń prowadzonych przez doświadczonych trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami. Poznaj trenerów AZPAP.

Forma realizacji

Akademia obejmuje 5 dni szkoleniowych (łącznie 40 godzin dydaktycznych) realizowanych w niewielkich odstępach czasowych. Ze względu na aktualną sytuację AZPAP jest realizowana w formule online live.

Uczestnicy

Do udziału w AZPAP zapraszamy pracowników administracji publicznej:

 • liderów/kierowników projektów – osoby zarządzające projektami,
 • członków zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów i projektów,
 • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji,
 • dyrektorów i naczelników.

Terminy realizacji kolejnych edycji AZPAP:

I -VI edycje – zrealizowane
VII edycja – pomiędzy 9 a 18 czerwca 2021 r.

Dodatkowo 7 czerwca 2021 r., w godz. 14.00-15.30 odbędzie się spotkanie organizacyjno-wprowadzające dla uczestników.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany uczestnikom Akademii przed każdą edycją.

Koszt udziału w Akademii

Koszt udziału w Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej wynosi 2 500 zł netto.

Rekrutacja

Zgłoszenia do 7 edycji AZPAP są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc przez koordynatora Akademii p. Justynę Krawczyk e-mail:  justyna.krawczyk@ksap.gov.pl oraz tel., 667 334 432, 22 60 80 101 oraz poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia KSAP (ISRNS).

UWAGA: Pierwszeństwo przyjęcia do udziału w AZPAP przysługuje wg poniższej kolejności: 

 • Przedstawicielom kierownictw ministerstw i instytucji centralnych  
 • Osobom wyznaczonym do wdrażania podejścia projektowego w ministerstwach i ich najbliższych współpracowników - Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) 
 • Kierownikom Programów i Liderom Projektów strategicznych oraz innych kluczowych inicjatyw realizowanych przez ministerstwa  
 • Dyrektorom i Zastępcom Dyrektorów w ministerstwach/KPRM/Kancelarii Prezydenta 
 • Pracownikom Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) w innych instytucjach centralnych lub terenowych 
 • Kierownikom Programów i Liderom Projektów w innych instytucjach
 • Pracownicy administracji centralnej (w szczególności członkowie zespołów projektowych) 

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Akademii p. Justyną Krawczyk:

Pliki do pobrania