26.06.2014
Projekty szkoleniowe

Konferencja „Mechanizmy uczenia się w politykach publicznych”

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w siedzibie KSAP odbyła się konferencja „Mechanizmy uczenia się w politykach publicznych” podsumowująca projekt Ministerstwa Uczące Się (MUS), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencji towarzyszyła sesja pokazowa przykładów narzędzi uczenia się. 

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Jan Pastwa przemawia na podium podczas konferencji.

Organizatorami konferencji byli: 

• Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego
• Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Pierwszego dnia konferencji w sesji otwierającej uczestnicy dyskutowali o polskich doświadczeniach zdobytych w trakcie modernizacji kraju. Druga sesja poświęcona została znalezieniu odpowiedzi na pytanie czy stworzone w procesie modernizacji polskiej administracji rozwiązania systemowe – ewaluacje, Oceny Skutków Regulacji, kontrole i audyty przynoszą użyteczną wiedzę. Na podstawie wyników badania diagnostycznego z projektu MUS przedstawione zostały wnioski dotyczące wyzwań i szans uczenia się polskich ministerstw.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty i symulacje praktycznych rozwiązań i narzędzi organizacyjnego uczenia się, które można zastosować w codziennej pracy urzędnika. Prezentowane praktyki były z sukcesem testowane w trakcie projektu „Ministerstwa Uczące Się”.

Rejestracja na konferencję

Konferencja Mechanizm uczenia się w politykach publicznych Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Warszawa 26 i 27 czerwca 2014 roku.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć