01.03.2021
Informacje

Innowacyjne państwo – role obywateli i administracji

O innowacjach społecznych, e-administracji i wykluczeniu cyfrowym dyskutowano podczas Konferencji Absolwentów KSAP, która odbyła się 26 lutego br. Debatę, pod patronatem Departamentu GovTech Polska i Stowarzyszenia Absolwentów KSAP, zorganizowali słuchacze XXXI Promocji „Witold Pilecki”.

kolaż zdjęciowy składający się ze zdjęć przedstawiających prelegentów w auli KSAP

Konferencję otworzył dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP oraz Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Prelegenci reprezentujący środowisko akademickie, administrację publiczną, organizacje pozarządowe i sektor prywatny, w ramach 3 paneli dyskusyjnych, poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące zadań i wyzwań stojących przed nowoczesnym państwem.

W konferencji wzięli udział:

 1. Panel „Innowacje społeczne”
 • dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ryś, Proidea
 • Zbigniew Baranowski, Ministerstwo Finansów
 • Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
 1. Panel „E-administracja”
 • Marcin Tynda, Efigo Sp. z o.o.
 • Marta Lewandowska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Monika Kajalidis, Fundacja ePaństwo
 1. Panel „Wykluczenie cyfrowe”
 • Majka Lipiak, Fundacja Leżę i Pracuję
 • Adam Pietrasiewicz, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Paweł Skowera, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni

Konferencja, oprócz dyskusji, miała na celu zaprezentowanie efektów pracy Słuchaczy w ramach Warsztatów Problemowych realizowanych w KSAP. Tegoroczna edycja została wsparta przez Departament GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a tematy Warsztatów dotyczyły wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym oraz sferze obywatelskiej. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z końcowym raportem z realizacji Warsztatów Problemowych oraz obejrzenia filmu podsumowującego współpracę KSAP z GovTech Polska.

logo Govtech Polska   logo Stowarzyszenia Absolwentów KSAP

Wideo