10.06.2022
Projekty szkoleniowe

COACHING W ZARZĄDZANIU – Jak wykorzystać umiejętności oraz techniki coachingowe w pracy menedżera instytucji publicznej?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego, poświęconą tematyce coachingu w zarządzaniu. Sesja odbędzie się 23 czerwca br., w godz. 10:00-15:00, stacjonarnie, w KSAP.

dwie osoby siedzą na fotelach na przeciwko siebie

W trakcie spotkania 23 czerwca br. chcemy porozmawiać o korzyściach, dla których warto sięgać po narzędzia coachingowe w zarządzaniu. Zaprezentowane zostaną także doświadczenia z wykorzystania coachingu w instytucjach publicznych.

Zapraszamy również do dyskusji panelowej: „Jak wykorzystać techniki coachingowe w pracy menedżera?” W trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli poznać podejście i wybrane narzędzia coachingowe m.in w rozwoju osobistym, rozmowach z pracownikami, uruchamianiu samodzielności i kreatywności oraz stawianiu czoła wyzwaniom w pracy indywidualnej i zespołów.

Udział w sesji i warsztatach jest bezpłatny.

Coaching a techniki coachingowe

Coaching to towarzyszenie osobie w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do rozwoju zawodowego i osobistego potencjału. Coaching pozwala w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego. Proces coachingu prowadzi profesjonalny coach. Jednak również każdy świadomy menedżer i lider, który zna techniki  coachingowe, może je wykorzystać w pracy z pracownikami i zespołami, aby podnieść ich efektywność.

Program

9:30 – 10:00       Rejestracja
10:00 – 10:05     Otwarcie

 • Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
 • Mariusz Jedynak, Członek Zarządu ZUS

10:05 – 11:00     Prezentacje

 • Dlaczego coaching? Coaching technics for the public sector as a tool to improvement of the public services, Erasmus+ Programmedr
  Anna Jaroń, Doradca dyrektora, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 • Możliwości zastosowania coachingu w administracji publicznej
  Aneta Ramusiewicz, Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, coach, trener
 • Coaching jako kreatywne podejście do optymalizacji potencjału – doświadczenia i wnioski z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
  Agnieszka Krecho, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

11:00 – 12:00     Panel dyskusyjny
Jak wykorzystać techniki coachingowe w pracy menedżera instytucji publicznej?

 • Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 • Justyna Matras, psycholog organizacji, coach, psychoterapeuta, konsultant HR
 • Aneta Ramusiewicz, Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, coach, trener
 • Anna Słowińska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, coach, trener
 • Adam Stolarzewicz, Superwizor Coachingu, Executive&Business Coach, ekspert, konsultant, trener kadry menedżerskiej
 • Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30     Przerwa
12:30 – 15:00     Warsztaty

 • Miniwarsztat 1: Każda zmiana zaczyna się od nas – jak wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy menedżera, Anna Słowińska
 • Miniwarsztat 2: Podejście coachingowe w rozmowach z pracownikami, Aneta Ramusiewicz
 • Miniwarsztat 3: Coaching jako narzędzie uruchamiające samodzielność, kreatywność i świadomą refleksję podwładnych w procesach transformacji administracji, Adam Stolarzewicz
 • Miniwarsztat 4: W stronę rozwiązania – zwinne narzędzia coachingowe wspierające zespół w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, Justyna Matras

Rejestracja na sesję plenarną i warsztaty

Formularz zgłoszeniowy

Link będzie aktywny do 20 czerwca 2022 r., po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.

Limit na każdy warsztat to 20 osób. Pierwszych 20 osób zarejestrowanych na każdym warsztacie otrzyma potwierdzenie udziału w warsztacie. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w sesji i w warsztatach prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl

Finansowanie

Projekt realizowany w ramach: Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych, Erasmus+ .
Więcej informacji

logo Erasmus +

Wideo