24.11.2021
Nabór

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej – szkolenie dla członków zespołów projektowych (AZPAP – poziom I)

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP) poziom I – dla członków zespołów projektowych to szkolenie mające na celu zapoznanie lub uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia o wybranych zagadnieniach z podstaw zarządzania projektami oraz ich wykorzystania w realizacji strategii organizacji.

Szkolenie jest spójne z rekomendacjami metodycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które stanowią bezpośredni impuls do jego uruchomienia. Obserwacje i wnioski zbierane przez uczestników kursu mogą wpłynąć na kształt przyszłej polskiej metodyki zarządzania programami.

Uczestnicy

Do udziału w AZPAP zapraszamy pracowników administracji publicznej zainteresowanych nabyciem podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Doświadczenie uczestników szkolenia w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe. Pomocnym jest, jeśli uczestnik stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami.

Program

W programie między innymi:

 • Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami
 • Strategia a projekty oraz struktury organizacyjne
 • Korzyści z zarządzania projektowego
 • Cykl życia projektu
 • Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań
 • Struktura zarządzania projektem
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Tworzenie struktury podziału prac (WBS)
 • Harmonogramowanie
 • Budżetowanie
 • Monitorowanie projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach

Akademia obejmuje 3 dni szkoleniowe (łącznie 18 godziny dydaktycznych). Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną AZPAP jest realizowana w formule online live.

Termin

 • 29 listopada – 1 grudnia

Koszt

 • 1 500 zł netto

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc poprzez Internetowy System Rejestracji na Szkolenia KSAP (ISRNS).

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem AZPAP p. Justyną Krawczyk:

Szczegóły szkolenia