21.10.2020
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

Zapraszamy do udziału w Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej. W programie kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz zarządzanie programami/portfelami projektów. Warsztaty online poprowadzą doświadczeni trenerzy, praktycy z zakresu zarządzania projektami.

koła zębate

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM) współpracują w zakresie podnoszenia jakości zarządzania projektami w administracji publicznej. W ramach tej działalności w KPRM opracowywane są dokumenty metodyczne dotyczące zarządzania portfelami, programami i projektami (Standardy zarządzania projektami, Standardy zarządzania programami, Podręcznik PMO, Przewodnik po zarządzaniu projektami).

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej

KSAP, od 10 listopada 2020 roku do 3 grudnia 2020 roku przeprowadzi serię 6-dniowych szkoleń online (32 godziny dydaktyczne) dla pracowników administracji publicznej w ramach Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP). Tematyka Akademii obejmuje kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami oraz kwestie dotyczące zarządzania programami/portfelami projektów z wykorzystaniem opracowanych przez KPRM dokumentów metodycznych. Walorem AZPAP jest aspekt warsztatowy szkoleń prowadzonych przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem Akademii.

Uczestnicy

Do udziału w AZPAP zapraszamy pracowników administracji publicznej:

  • liderów/kierowników projektów – osoby zarządzające projektami,
  • członków zespołów projektowych – osoby zaangażowane w realizację programów i projektów,
  • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji,
  • dyrektorów i naczelników.

Cena

Koszt udziału w Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej wynosi 2 500 zł netto.

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w pierwszej edycji AZPAP została zakończona ze względu na wyczerpanie limitu miejsc. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do kolejnych edycji AZPAP zostanie udostępniona niebawem.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Akademii p. Agnieszką Dragan-Pawlusiak:

Pliki do pobrania