Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zasady zarządzania czasem pracy w administracji publicznej – praktyczne warsztaty

Termin

02-10-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty, studium przypadku, wykład, ćwiczenia

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Piotr Wojciechowski

Adresat

 • pracownicy zarządzający pracownikami w administracji publicznej: dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy
 • pracownicy działów kadr i płac odpowiedzialni za rozliczanie czasu pracy

Cele

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów o czasie pracy w administracji publicznej

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów o czasie pracy w aspekcie konkretnych przypadków z życia
 • nabycie umiejętności przeprowadzania rozmów naprawczych z pracownikami w aspekcie prawidłowego stosowania przepisów o czasie pracy
 • nabycie umiejętności właściwego rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

Program

 • Planowanie czasu pracy
 • Zarządzanie pracą nadliczbową
 • Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej
 • Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
 • Czas pracy kadry zarządzającej
 • Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu czasu pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć