Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady techniki prawodawczej w praktyce – warsztaty

Termin

14-05-2024

Termin

14.05.2024

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00–16.00)

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

Pracownicy administracji publicznej uczestniczący w procesie prawotwórczym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych (przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych albo uczestniczenie w procedurze uchwalania bądź wydawania takich aktów), którzy mają podstawową wiedzę w zakresie techniki prawodawczej i doświadczenie w zakresie ich stosowania.

Cele

Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami analizy tekstu normatywnego pod kątem techniczno-legislacyjnym (w odniesieniu do poszczególnych elementów aktu normatywnego i typowych środków techniki prawodawczej) oraz rozwiązywania problemów techniczno-legislacyjnych.

Efekty szkolenia

  • standaryzacja sposobu formułowania aktów normatywnych
  • ujednolicenie sposobu klasyfikowania błędów techniczno-legislacyjnych
  • uporządkowanie i utrwalenie wiedzy w zakresie sposobów rozwiązywania problemów techniczno-legislacyjnych i interpretacyjnych

Program

  • Wspólna analiza wybranych przez prowadzącego przykładów (kazusów) niezastosowania albo błędnego zastosowania określonych zasad techniki prawodawczej w odniesieniu do poszczególnych elementów aktu normatywnego (od tytułu aktu po przepis o wejściu w życie aktu, z uwzględnieniem struktury aktu) oraz typowych środków techniki prawodawczej.
  • Analizie zostaną poddane przykłady błędów typowych, najczęściej identyfikowanych przez prowadzącego w procesie opiniowania ustaw na etapie senackim.