Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Zasady odpowiedzialności pracownika i pracodawcy

Termin

28-09-2017

Termin

28.09.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Adresat

  • kadrowi
  • kierownicy działu kadr
  • pracownicy działu kadr
  • kadra zarządzająca

Cele

Umiejętność właściwego stosowania przepisów o odpowiedzialności pracownika i pracodawcy.

Efekty szkolenia

znajomość zasad ustalania odpowiedzialności materialnej i dyscyplinarnej stron stosunku pracy

Program

  • Zasady odpowiedzialności pracownika
  • Zasady odpowiedzialności pracodawcy
  • Odpowiedzialność materialna
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna
  • Zasady zawierania umów o odpowiedzialności materialnej pracownika