Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Zarządzanie zmianą w organizacji

Termin

08-12-2016, 09-12-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia interaktywne, dyskusje, analiza przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

950.00 PLN

Adresat

 • kadra zarządzająca wszystkich poziomów
 • pracownicy odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie zmian
 • w organizacji/ zespołach

Cele

rozwój umiejętności skutecznego zarządzania zmianami w organizacji poprzez zwiększenie wiedzy z zakresu psychologii zmiany oraz umiejętności planowania i komunikowania zmian

Efekty szkolenia

 • poznanie zasad planowania skutecznych zmian organizacyjnych
 • poznanie i przećwiczenie zasad zarządzania komunikacją w procesie zmiany
 • poznanie i przećwiczenie wybranych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających radzenie sobie z wątpliwościami, obiekcjami oraz zachowaniami oporowymi

Program

 • Psychologia zmiany organizacyjnej – jak przewidzieć reakcje i przygotować się do nich?
 • Planowanie zmian: etapy wdrażania, kluczowe cele, wyzwania i najczęstsze błędy popełniane na każdym z etapów
 • Co tak naprawdę ma się zmienić? Podstawowe narzędzia analizy sytuacji wyjściowej i planowania skutecznych działań wdrożeniowych
 • Zarządzanie komunikacją w procesie zmiany – co mówić, kiedy i do kogo? W jakiej formie i kto powinien przekazywać kluczowe dla zmiany informacje?
 • Trudne rozmowy w procesie zmiany - reagowanie na obiekcje  i opór
 • Trwałość zmian - dlaczego tak wiele organizacji wraca do stanu wyjściowego?