Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem w administracji publicznej

Termin

11-04-2022, 12-04-2022

Termin

11-12.04.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Warsztaty (zadania, symulacje, gry menadżerskie)

Liczba uczestników

12

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

Małgorzata Zaremba

Adresat

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej oraz dla pracowników działów HR, odpowiedzialnych za pomoc w rozwijaniu pracowników.

Cele

 • Poznanie zasad budowania efektywności zespołu i sprzyjającej atmosfery pracy.
 • Pogłębienie świadomości siebie (co jest moją mocną stroną, co powinienem rozwijać).
 • Przećwiczenie kluczowych interwencji menadżerskich.

Efekty szkolenia

 • Dowiesz się, jak wzmacniać swój autorytet menedżerski.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności budowania relacji  z pracownikami.
 • Poznasz zasady motywowania.
 • Przećwiczysz wyznaczanie celów i delegowanie zadań.
 • Wypracujesz sposoby reagowania na trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem.

Program

Przywództwo i kierowanie zespołem

 • Rola przywódcy
 • Elementy budujące i niszczące autorytet szefa w zespole
 • Style kierowania – jak dopasować styl pracy do pracownika?
 • Jak zarządzać aby nie demotywować podwładnych

Zasady motywowania

 • Motywacyjna funkcja celu lub precyzyjnie określonego zadania
 • Co motywuje pracowników?
 • Motywacja finansowa i poza finansowa
 • Błędy motywowania - co demotywuje najbardziej?

Wyznaczanie celów  –delegowanie zadań

 • Rola jasnego stawiania celów
 • Cele i zadania a zaangażowanie podwładnych w pracę oraz zwiększenie ich samodzielności
 • Cele i zadania a identyfikacja z pracodawcą
 • Zasady delegowania

Zasady prowadzenia skutecznych rozmów z pracownikami

 • Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy
 • Zasady przekazywania ocen pozytywnych
 • Zasady przekazywania ocen negatywnych
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak radzić sobie z frustracją, postawą bierną, roszczeniową lub agresją podwładnego