Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym

Termin

16-05-2022, 17-05-2022

Termin

16-17.05.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: warsztat

Liczba uczestników

14

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Dorota Jurzysta

Adresat

 • dla kadry kierowniczej różnego stopnia, która pracuje/będzie pracować z osobami z różnych pokoleń
 • dla kadry kierowniczej, która chce poznać uwarunkowania i cechy charakterystyczne dla różnych pokoleń oraz poznać narzędzia poprawiające efektywność współpracy w zespołach o dużej rozpiętości wieku.

Cele

 • poznanie podstawowych różnic pomiędzy pokoleniami, poznanie i uświadomienie z jakimi pokoleniami współpracujemy (czyli Baby Boomers przez X, Y, do C)
 • określenie korzyści wynikających z zachowania ciągłości pokoleniowej i budowanie zespołów na bazie zróżnicowania wieku pracowników
 • poznanie zasad budowania zespołu międzypokoleniowego – kontrakt, Wady
 • poznanie i przećwiczenie zasad delegowania i rozliczania i dostosowanie tych zasad do pracowników w różnym wieku

Efekty szkolenia

 • zdobycie wiedzy jak wykorzystać kwalifikacje, kompetencje i umiejętności  pracowników, bo to one są ważne dla firmy, a nie wiek pracowników
 • wypracowanie metod tworzenia warunków dla działania stabilnych, zintegrowanych, zmotywowanych i lojalnych zespołów pracowniczych
 • zdobycie wiedzy i przećwiczenie delegowania, rozliczania i korygowania w sposób dostosowany do cech danego pokolenia
 • wiedza na temat sposobów przekazywania i odbierania wiedzy stosowanych przez różne pokolenia
 • wiedza o podstawowych rafach w dialogu międzypokoleniowym
 • umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z podstawowymi rafami i barierami
 • wiedza o podstawowych zadaniach szefa zespołu międzypokoleniowego
 • wiedza na temat klasyfikacji pokoleń, ich podziału, cech charakterystycznych,
 • umiejętność zawierania kontraktu społecznego
 • umiejętność udzielania informacji zwrotnej
 • wiedza na temat AT
 • umiejętność przenoszenia rozmowy na komunikację Dorosły-Dorosły
 • umiejętność dostosowania sposobu komunikacji do konkretnego pokolenia
 • wiedza na temat różnych sposobów motywowania poszczególnych pokoleń
 • umiejętność zachowań w typowych trudnych sytuacjach kierowniczych
 • umiejętność przerywania typowych gier psychologicznych stosowanych w sytuacjach konfliktowych

Program

Dialog międzypokoleniowy

 • rafy i bariery
 • bariery komunikacyjne
 • podejście do czasu wg Fukuyamy

Mistrz i uczeń

 • stosunek do autorytetów – całościowe kontra częściowe
 • czy w każdym pokoleniu działa efekt aureoli
 • sposoby uczenia się – zdobywania i przekazywania wiedzy
 • koła liderskie Adaira – na czym powinien się skupić  kierownik zespołu międzypokoleniowego

Mozaika pokoleń – cztery pokolenia w pracy

 • cechy charakterystyczne poszczególnych pokoleń
 • różnice pomiędzy pokoleniami na poziomie fizyczności i na poziomie psychologicznym
 • wartości,  przeżycia pokoleniowe – ważne czy nie?
 • te same słowa, inne znaczenia – jak poszczególne pokolenia podchodzą do ważnych spraw

Kontrakt społeczny

 • Cechy charakterystyczne
 • Kiedy umowa społeczna jest skuteczna? – 5 warunków
 • Zmiana podejścia do kontraktu społecznego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat
 • Sposoby komunikacji typowe dla poszczególnych pokoleń
 • Stany wewnętrzne – Rodzic Dorosły Dziecko – kiedy efektywność komunikacji wzrasta

Kuferek menadżera: delegowanie, rozliczanie, korygowanie

Zarządzanie sytuacyjne – wykorzystanie potencjału pracownika

 • od rozmowy kwalifikacyjnej (dlaczego Milenialsom zadajemy inne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej niż pokoleniu X) do zaangażowanego fachowca (jak i dlaczego inaczej motywować Milenialsa)