Tytuł szkolenia

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Termin

09-11-2018

Termin

9.11.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Adam Kowalik

Adresat

  • osoby chcące wdrożyć lub usprawnić zarządzanie wiedzą w organizacji
  • obecni lub przyszli dedykowani specjaliści i menedżerowie wiedzy
  • osoby zajmujące się zarządzaniem wiedzą w niepełnym wymiarze
  • osoby zainteresowane tematem i rozważające karierę w tym kierunku

Cele

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szerokiego spektrum

technik zarządzania na poziomie organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zmierzą się z typowymi wyzwaniami, przed którymi staje w swojej pracy menedżer wiedzy. Szkolenie celuje także w przygotowanie uczestników do rozpoczęcia prac w zakresie zarządzania wiedzą w organizacji.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • miał wiedzę o najważniejszych technikach zarządzania wiedzą
  • potrafił dokonać doboru odpowiednich technik zarządzania wiedzą
  • wiedział jak krok po kroku wdrażać zarządzanie wiedzą  w organizacji

Program

  • Wprowadzenie: podstawowe pojęcia, potrzeba zarządzania wiedzą, organizacje oparte na wiedzy, symptomy braku zarządzania wiedzą, wiedza cicha i jawna, działania względem wiedzy, strategia kodyfikacji i personalizacji, znaczenie wiedzy dla organizacji, wymiary zarządzania wiedzą, koncepcja „rynku wiedzy”, mapa technik zarządzania wiedzą
  • Przegląd technik zarządzania wiedzą (pozyskiwania wiedzy, tworzenia wiedzy, lokalizowania wiedzy, transferu wiedzy, wykorzystania wiedzy, retencji wiedzy)
  • Wdrażanie zarządzania wiedzą: etapy prac wdrożeniowych, analiza wstępna i zasadnicza, podejście do zarządzania wiedzą, identyfikacja obiektów wiedzy, menedżer i zespół zarządzania wiedzą, skuteczna komunikacja, mierniki zarządzania wiedzą, itp.