Tytuł szkolenia

Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych

Termin

29-11-2019

Termin

29.11.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Prezentacja, ćwiczenia, nagrania kamerą i mikrofonem, studia przypadków

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Adresat

 • Pracownicy administracji publicznej i samorządowej wszystkich szczebli
 • Szczególnie pracownicy odpowiedzialni za kontakty zewnętrzne w imieniu instytucji
 • Pracownicy komórek komunikacji społecznej i wewnętrznej
 
 • Rzecznicy prasowi 

Cele

 • Aktywne zapobieganie sytuacjom  kryzysowym
 • Właściwe przygotowanie na wypadek kryzysu
 • Skuteczne zarządzanie informacją w sytuacjach nieprzewidzianych
 • Niwelowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowych
 • Efektywna ochrona reputacji instytucji i własnego autorytetu

Efekty szkolenia

 • Umiejętność unikania kryzysów i  prowadzenia skutecznej komunikacji z opinią publiczną i mediami podczas różnych nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych typowych dla administracji publicznej
 • Poznanie praktycznych technik skutecznego reagowania na zagrożenia i nieprzewidywalne sytuacje
 • Przygotowanie do umiejętnego komunikowania się i przekazywania informacji:  techniki pokonywania stresu, oporu odbiorców, agresji, niechęci; metody przekonywania i wywierania pozytywnego wpływu; kontrolowanie przekazów niewerbalnych i mowy ciała; właściwy dobór języka przekazu do zaistniałych sytuacji
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w kontaktach z otoczeniem społecznym i mediami, w tym: konstruowanie wypowiedzi telewizyjnych – przekaz i terminologia 

Program

 • Potencjalne źródła kryzysów,  ich rodzaje i elementy
 • Systemy wczesnego ostrzegania i działania anty-kryzysowe
 • Przygotowanie na kryzys:  czego i kogo boimy się najbardziej i co z tym zrobić
 • Strategie działań i komunikacji w kryzysie
 • Typy postaw w sytuacjach kryzysowych
 • Jak zarządzać kryzysem - a jak go komunikować: co, kto, kiedy, komu, jak, w jakim zakresie, „komunikaty wstrzymujące”, „3 kroki”, „pytania i odpowiedzi”, inne
 • Zasady i schematy zachowań w sytuacjach kryzysowych - techniki „najgorszych scenariuszy”; rola przełożonych; pułapki i jak ich unikać, inne 
 • Jak współpracować w kryzysie z mediami (zakresy, sposoby, podział ról i obowiązków w instytucji); jak reagować na dziennikarskie sztuczki i trudne pytania
 • Reagowanie na agresję i prowokacje - jak sobie radzić z grupami nacisku: NGO, aktywiści, wyborcy, organizacje konsumenckie, grupy mieszkańców,  związki zawodowe, pracownicy instytucji, itp.
 • Jak komunikować „sytuacje bez wyjścia”
 • Czy można obrócić kryzys w sukces
 • Internet i nowe media - czego możemy się spodziewać, czego unikać
 • Opracowanie i ćwiczenie scenariuszy w typowych sytuacjach kryzysowych w instytucjach publicznych
 • Symulacje wystąpień w sytuacjach kryzysowych