Tytuł szkolenia

Zarządzanie budżetem i majątkiem jednostek administracji publicznej

Termin

14-09-2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, warsztaty

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Jacek Sobolewski

Adresat

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy administracyjno-finansowe

Cele

Prezentacja propozycji metod i narzędzi wykorzystywanych do zarządzania budżetem i majątkiem jednostki budżetowej.

Efekty szkolenia

  • poznanie zagadnień związanych z zarządzaniem budżetem i majątkiem jednostki budżetowej
  • zapoznanie z narzędziami wykorzystywanymi do zarządzania budżetem i majątkiem jednostek budżetowych

Program

  • Ogólne zasady zarządzania budżetem i majątkiem jednostek budżetowych. Omówienie zasad planowania i wykonania budżetu oraz zarzadzania składnikami majątku jakim dysponuje jednostka budżetowa
  • Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych oraz zarządzaniem majątkiem jednostek budżetowych. Przedstawienie i omówienie wybranych pojęć i definicji związanych z finansami publicznymi oraz majątkiem jednostek budżetowych
  • Narzędzia wykorzystywane do zarządzania majątkiem jednostek budżetowych. Prezentacja narzędzi stosowanych do monitorowania kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych
  • Wskaźniki stosowane do zarządzania budżetem i majątkiem jednostek budżetowych