Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Wizualizacja idei od ręki - kreatywne prezentacje i notatki

Termin

12-05-2016, 13-05-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty

Liczba uczestników

12

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

Piotr Poznański

Adresat

  • pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych zaangażowani w przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji
  • osoby, które zapamiętują poprzez notowanie są zainteresowane ideą sketchnotingu

Cele

Rozwinięcie myślenia wizualnego w formie pozwalającej przejść od biernego do czynnego posługiwania się językiem wizualnym w notowaniu myśli i ich prezentacji.

Efekty szkolenia

  • rozwinięcie umiejętności tworzenia i używanie obrazów jako narzędzi planowania, prezentacji, dokumentowania pomysłów w zrozumiałej, zapadającej w pamięć oraz w atrakcyjnej i angażującej umysł formie
  • stworzenie wizualnego słownika ikon, znaków i symboli do użycia w notatkach i prezentacjach
  • nauka tworzenia prostych obrazów na żywo

Program

  • Nauka alfabetu, słownictwa wizualnego poprzez proste rysowanie, którego każdy może się nauczyć
  • Nauka gramatyki języka wizualnego, czyli łączenia i dzielenia idei oraz ich wizualnego układu i kompozycji w celu upraszczania dużej ilości zagmatwanych informacji
  • Nauka wizualizacji idei od ręki, czyli podstawy rysowania na żywo