Tytuł szkolenia

Wizualizacja i prezentacja informacji (infografiki)

Termin

19-05-2022

Termin

19.05.2022

Czas trwania

 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkolenia), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

550.00 PLN

Adresat

 • pracownicy biur analiz i informacji
 • asystenci,
 • pracownicy biur prasowych
 • pracownicy bibliotek
 • pracownicy działów prasowych
 • osoby odpowiedzialne za prezentację danych

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dostępnymi online rozwiązaniami ułatwiającymi prezentację informacji w formie infografiki, prezentacji, wykresów etc. 

Efekty szkolenia

 • Uczestnik będzie w stanie zaprezentować  w atrakcyjnej formie informacje (bez umiejętności obsługi programów graficznych)
 • Uczestnik będzie potrafił stworzyć infografikę
 • Uczestnik nauczy się obsługi programów takich jak: Canva, Infogr.am, Piktochart etc. 

Program

ZASADY WIZUALIZACJI INFORMACJI

Wprowadzenie w tematykę wizualizacji informacji oraz tworzenia infografik:

 • zasady rządzące komunikacją wizualną,
 • znaczenie obrazu w prezentowaniu informacji,
 • czym jest wizualizacja informacji i jakie są jej rodzaje,
 • dlaczego infografiki mają tak wielkie znaczenie,
 • infografiki jako naturalny element komunikacji,
 • przykłady praktycznego wykorzystania infografik,
 • widzenie jako myślenie – percepcja i zapamiętywanie,
 • jak opowiadać obrazem, czyli o obrazowaniu informacji,
 • co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem projektowania infografiki.

PROJEKTOWANIE WIZUALIZACJI INFORMACJI

Metody projektowania skutecznej wizualizacji różnych typów informacji:

 • 7 funkcji wizualizacji informacji,
 • co sprawia, że wizualizacja jest dobra lub zła,
 • jak stworzyć dobrą infografikę,
 • 4 rodzaje danych: liczby, teksty, data i czas, przestrzeń,
 • jak dobrać formę prezentacji do rodzaju danych,
 • grupowanie i selekcja informacji do infografiki,
 • planowanie struktury i układu infografiki,
 • nowoczesne metody reprezentacji wizualnej,
 • przykłady dobrych infografik.

NARZĘDZIA DO WIZUALIZACJI INFORMACJI

Najbardziej efektywne programy do wizualizacji informacji, czyli tworzenia infografik:

 • zapoznanie się z wybranymi narzędziami w praktyce,
 • poznanie funkcjonalności wybranych programów,
 • tworzenie wizualizacji informacji krok po kroku,
 • dobór formy graficznej do prezentowanej treści.
 • Ranking 4 najlepszych programów dostępnych na rynku, pod względem:
 • dostępności ciekawych szablonów,
 • intuicyjnej, łatwej i przyjemnej obsługi,
 • możliwości tworzenia interaktywnych wykresów i diagramów,
 • możliwości eksportu gotowych infografik do plików .png i .jpg