Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

WCAG 2.0 w każdym urzędzie - tworzenie oraz redagowanie dostępnych stron internetowych

Termin

24-11-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, w tym ćwiczenia z komputerem

Liczba uczestników

16

Koszt

870.00 PLN

Prowadzący

Piotr Potrebka

Adresat

 • redaktorzy stron internetowych
 • programiści aplikacji webowych
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za przygotowywanie treści do publikacji w Internecie

Cele

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • tworzenia dostępnych stron internetowych,
 • redagowania dostępnych treści w tym tworzenia dokumentów (DOC, PDF),
 • wykonywania audytu dostępności. 

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia oraz redagowania dostępnych stron internetowych
 • nabycie umiejętności wykonywania audytów dostępności przy pomocy narzędzi dostępnych w Internecie

Program

 • Prawne aspekty dostępności informacji
 • O standardzie WCAG 2.0
 • Alternatywa dla obrazów, wideo i dźwięku
 • Formatowanie treści
 • Narzędzia do badania dostępności
 • Captcha i alternatywa
 • Dostęp do treści za pomocą klawiatury
 • Nawigacja i okruszki
 • Dostępne tabele
 • WAI-ARIA
 • Kontrast
 • Formularze
 • Dostępne dokumenty DOC, PDF
 • Nagłówki
 • Listy
 • Linki i focus
 • Tytuł strony i odnośników
 • Ukrywanie elementów
 • Slider i carousel
 • Poprawność kodu HTML i CSS