Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

WCAG 2.0 w każdym urzędzie - tworzenie oraz redagowanie dostępnych stron internetowych

Termin

24-11-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, w tym ćwiczenia z komputerem

Liczba uczestników

16

Koszt

870.00 PLN

Prowadzący

Piotr Potrebka

Adresat

  • redaktorzy stron internetowych
  • programiści aplikacji webowych
  • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za przygotowywanie treści do publikacji w Internecie

Cele

Zdobycie wiedzy z zakresu:

  • tworzenia dostępnych stron internetowych,
  • redagowania dostępnych treści w tym tworzenia dokumentów (DOC, PDF),
  • wykonywania audytu dostępności. 

Efekty szkolenia

  • poszerzenie wiedzy z zakresu tworzenia oraz redagowania dostępnych stron internetowych
  • nabycie umiejętności wykonywania audytów dostępności przy pomocy narzędzi dostępnych w Internecie

Program

  • Prawne aspekty dostępności informacji
  • O standardzie WCAG 2.0
  • Alternatywa dla obrazów, wideo i dźwięku
  • Formatowanie treści
  • Narzędzia do badania dostępności
  • Captcha i alternatywa
  • Dostęp do treści za pomocą klawiatury
  • Nawigacja i okruszki
  • Dostępne tabele
  • WAI-ARIA
  • Kontrast
  • Formularze
  • Dostępne dokumenty DOC, PDF
  • Nagłówki
  • Listy
  • Linki i focus
  • Tytuł strony i odnośników
  • Ukrywanie elementów
  • Slider i carousel
  • Poprawność kodu HTML i CSS