Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

WAKACYJNY KURS - MS Excel – formuły, funkcje i mechanizmy obliczeniowe dla początkujących i średniozaawansowanych

Termin

02-07-2015, 03-07-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

zajęcia warsztatowe

Liczba uczestników

12 osób

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy administracji publicznej wszystkich szczebli planujący wykorzystywać MS Excel, posiadający co najwyżej podstawową lub średniozaawansowaną  znajomość narzędzia

Cele

 • zapoznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel

Efekty szkolenia

Poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie:

 • obliczeń;
 • prostego przetwarzania danych tabelarycznych;
 • graficznej prezentacji wyników pracy.

Program

 • Środowisko pracy użytkownika – skoroszyt, arkusze, wiersze, kolumny, komórki;
 • Efektywne poruszanie się po obszarze arkusza, szybkie przemieszczanie, blokowanie i odblokowanie tytułów wierszy i kolumn, karty wstążek;
 • Formaty zapisu plików, problem wykorzystywania różnych wersji programu;
 • Dane w arkuszu – podstawowe typy danych, wprowadzanie danych do komórek, modyfikacja i czyszczenie zawartości komórek, wstawianie, usuwanie i ukrywanie wierszy oraz kolumn, automatyzacja wprowadzania danych, serie danych;
 • Operacje na komórkach, obszarach oraz arkuszach – kopiowanie i przenoszenie;
 • Formatowanie komórek, m.in. określanie czcionki, wprowadzanie krawędzi i tła komórek, wyrównywanie zawartości komórek;
 • Ustawianie prostych formatów warunkowych;
 • Budowanie formuł obliczeniowych – operatory arytmetyczne i tekstowe, odwołania do komórek i zakresów, rodzaje adresowania, proste formuły międzyarkuszowe;
 • Wykorzystanie podstawowych funkcji agregujących, zaokrąglających i warunkowych;
 • Podstawowe operacje na dacie i czasie;
 • Wykresy w arkuszu – podstawy tworzenia i modyfikacji wykresów oraz ich elementów;
 • Bazy danych w arkuszu (listy) – zasady tworzenia, sortowanie w określonym porządku, proste filtrowanie;
 • Przygotowanie wydruku – podstawowe opcje drukowania, orientacja strony na wydruku, skalowanie strony, podgląd wydruku.