Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Ustalanie prawa i wypłata zasiłków w razie choroby i macierzyństwa

Termin

13-11-2018

Termin

13.11.2018

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.30-15.00

Forma zajęć

wykład i ćwiczenia

Liczba uczestników

20

Koszt

490.00 PLN

Adresat

osoby zajmujące się ustalaniem prawa i wypłatą zasiłków – pracownicy kadr, płac, księgowości

Cele

Przedstawienie przepisów obowiązujących w zakresie zasiłków – wypłacanych przez płatników składek (np. pracodawców, zleceniodawców), ale ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz omówienie zasad wypłaty zasiłków na konkretnych przykładach.

Efekty szkolenia

 • Znajomość przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Znajomość ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Znajomość Kodeksu pracy – art. 92 k.p.

Program

 •  
 • Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu: obowiązkowo, dobrowolnie
 • Wynagrodzenie za okres choroby
 • Zasiłek chorobowy: okres zasiłkowy; okresy, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje; wysokość zasiłku chorobowego; obniżenie zasiłku chorobowego, kontrola zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, e-ZLA
 • Świadczenie rehabilitacyjne: prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty; wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zasiłek macierzyński:
 • • zasiłek macierzyński dla pracowników za okres urlopu       macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcowskiego;
 • • wysokość zasiłku macierzyńskiego.
 • • łączenie wykonywania pracy i urlopu rodzicielskiego;
 • • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • Zasiłek opiekuńczy:
 • • Prawo do zasiłku opiekuńczego i jego wysokość
 • • Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
 • • Dokumentowanie prawa do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego
 • Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników:
 • • wynagrodzenie zasadnicze/pozostałe składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru
 • • wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia z różnych tytułów, np. umowy zlecenia
 • • minimalna i maksymalna podstawa wymiaru zasiłku; ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
 • • ustalanie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy
 • • obliczanie świadczenia rehabilitacyjnego – po waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
 • Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych nie będących pracownikami
 • • przychód stanowiący podstawę wymiaru
 • • okres, z którego ustala się podstawę wymiaru; Ponowne ustalanie podstawy wymiaru
 • zmiany ustawy zasiłkowej i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2018 r.
 •