Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Urząd bez konfliktów. Rozwiązywanie konfliktów dla pracowników administracji

Termin

07-06-2017, 08-06-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia, symulacje, praca indywidualna

Liczba uczestników

18

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Maciej Tański

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy biur dyrektora generalnego
 • osoby pracujące w zespołach interdyscyplinarnych lub/i zespołach projektowych

Cele

Zwiększenie umiejętności osobistych dotyczących rozwiązywania sytuacji konfliktowych w administracji poprzez wzrost kompetencji komunikacyjnych, negocjacyjnych i mediacyjnych

Efekty szkolenia

 • Nabycie umiejętności analizowania sytuacji konfliktowej i wyboru metody jej rozwiązania
 • Nabycie narzędzi komunikacyjnych służących rozwiązywaniu konfliktów
 • Nabycie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych przydatnych w rozwiązywaniu konfliktów w urzędzie
 • Wiedza, kiedy korzystać z pomocy zewnętrznej

Program

 • Charakterystyka konfliktów w pracy urzędnika
 • Narzędzia analizy sytuacji konfliktowych: ocena możliwości uzyskania rozwiązań na drodze negocjacji lub mediacji
 • Mediacja i automediacja – zasady i umiejętności, korzyści i ograniczenia
 • Angażowanie osób trzecich w rozwiązywanie konfliktu (rola ekspertów, mediatorzy zewnętrzni)
 • Kluczowe umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów – praktyka