Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Umowy cywilnoprawne w praktyce - zawieranie i rozliczanie

Termin

09-11-2018

Termin

9.11.2018 r.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 8.30-15.30

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Adresat

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 8.30-15.30

Cele

Ukazanie najważniejszych zasad zawierania umów cywilnoprawnych tak, by zleceniodawca mógł minimalizować ryzyko zakwestionowania przez ZUS umów o dzieło i konsekwencji ich zamiany na umowy zlecenia. W styczniu 2016 roku weszły w życie zmiany zasad rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń, co znacząco wpływa na sposób rozliczania wypłat dla zleceniobiorców, z kolei od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej. W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty tych zmian oraz wzory oświadczeń zleceniobiorców, które mogą pomóc w poprawnych rozliczeniach składek od wypłat realizowanych na rzecz zleceniobiorców.

Efekty szkolenia

 • prawidłowe zawieranie umów cywilnoprawnych
 • prawidłowe rozliczanie umów cywilnoprawnych

Program

 • Co różni umowę zlecenia od umowy o dzieło? -  uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym a orzecznictwo sądowe
 • Przedmiot umowy zlecenia i umowy o dzieło w praktyce – czyli na co zwracać uwagę, by nie popełniać błędów?
 • Zawieranie umów – przydatne zapisy, konieczne sformułowania
 • Koszty autorskie czyli 50% koszty uzyskania przychodu po nowelizacji ustawy podatkowej od 1 stycznia 2018 roku – kto może z nich korzystać, w jakich przypadkach nie można ich stosować – katalog zamknięty z art. 22 ust. 9b PDOF w praktyce
 • Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów cywilnoprawnych po nowelizacji od 1 stycznia 2016 r.
 • Zmiany w zakresie swobody ustalania poziomu wynagrodzenia dla przyjmujących zlecenie i świadczących usługi – czyli minimalna stawka godzinowa w praktyce po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2017 r.
 • Lista płac dla zleceniobiorców – opodatkowanie i oskładkowania umów
 • Naliczanie list płac – przykłady różnych kalkulacji
 • Zleceniobiorca – własny i „obcy” pracownik
 • Jak rozliczać zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy?
 • Wątpliwości podatkowe
 • Wybrane stanowiska urzędowe i orzecznictwo sądowe w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilno-prawnych
 • Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia