Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Umowy cywilnoprawne w praktyce - zawieranie i rozliczanie

Termin

17-10-2017

Termin

17.10.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Adresat

pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe sporządzanie umów cywilno-prawnych i rozliczanie wypłat z tych umów

Cele

Prezentacja najważniejszych zasad zawierania umów cywilnoprawnych tak, by zleceniodawca mógł minimalizować ryzyko zakwestionowania przez ZUS umów o dzieło i konsekwencji ich zamiany na umowy zlecenia.

W styczniu 2016 roku weszły w życie zmiany zasad rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń, co znacząco wpływa na sposób rozliczania wypłat dla zleceniobiorców, z kolei od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej.

W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty tych zmian oraz wzory oświadczeń zleceniobiorców, które mogą pomóc w poprawnych rozliczeniach składek od wypłat realizowanych na rzecz zleceniobiorców.

Efekty szkolenia

 • prawidłowe zawieranie umów cywilnoprawnych
 • prawidłowe rozliczanie umów cywilnoprawnych

Program

 • Co różni umowę zlecenia od umowy o dzieło? -  uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym a orzecznictwo sądowe
 • Przedmiot umowy zlecenia i umowy o dzieło w praktyce – czyli na co zwracać uwagę, by nie popełniać błędów?
 • Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów cywilnoprawnych po nowelizacji od 1 stycznia 2016 roku:
  • oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania zbiegu tytułów do ubezpieczeń
  • oświadczenia zleceniobiorców w praktyce
  • zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Zmiany w zakresie swobody ustalania poziomu wynagrodzenia dla przyjmujących zlecenie i świadczących usługi – czyli minimalna stawka godzinowa w praktyce po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2017 roku:
  • kogo dotyczą zmienione przepisy?
  • jakie nowe obowiązki mają zleceniodawcy?
  • jak dokonywać wypłat zgodnie z przepisami?
 • Lista płac dla zleceniobiorców – opodatkowanie i oskładkowania umów:
  • podstawa naliczania składek społecznych, składki zdrowotnej
  • opodatkowanie umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie list płac – przykłady różnych kalkulacji:
  • umowa zlecenie/umowa o dzieło
  • kontrakt menedżerski
 • Wybrane stanowiska urzędowe i orzecznictwo sądowe w zakresie zawierania i rozliczania umów cywilno-prawnych.