Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Twórczość w urzędzie czyli podstawy prawa autorskiego a instytucja publiczna

Termin

12-12-2019, 13-12-2019

Termin

12-13.12.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Bartosz Bator

Adresat

 • pracownicy komórek prawnych, a także komórek merytorycznych zajmujący się przygotowywaniem umów, zamówień, oficjalnych wystąpień, opracowań itp.
 • rzecznicy prasowi urzędów, pracownicy biur prasowych
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku instytucji oraz informację i promocję, strony www itp.

Cele

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu tematyki ochrony własności intelektualnej, dostępu do informacji publicznej i prawa prasowego,
 • opanowanie przez uczestników wiedzy z zakresu obowiązków jak i uprawnień przysługujących im jako zamawiającym, użytkownikom i korzystającym z dorobku twórców. nauka wykorzystywania cudzych utworów w bieżącej pracy w sposób legalny oraz sporządzania umów z autorami
 • poruszenie zagadnień programów komputerowych i prawa autorskiego w Internecie

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat aktów prawnych oraz praktyki dotyczącej ochrony własności intelektualnej, w tym zestawu pojęć
 • poznanie sposobów legalnego korzystania z dorobku twórców oraz możliwości jego przetwarzania

Program

 • Czym jest utwór i jego twórca? Czyli definicje ustawowe a praktyka.
 • Pozostałe pojęcia– autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz prawa zależne; pola eksploatacji; dozwolony użytek. Opracowanie a inspiracja.
 • Jak konstruować umowy prawnoautorskie? Przeniesienie całości praw a licencje. Jak opisywać pola eksploatacji?
 • Prawo autorskie w Internecie i nowych mediach i technologiach. Programy komputerowe jako utwór.
 • Prawo autorskie a zamówienia publiczne.
 • Prawo autorskie a ochrona wizerunku.
 • Omówienie najnowszych zmian w prawie autorskim.
 • Plagiat i inne przestępstwa oraz naruszenia praw autorskich i prowadzenie sporu sądowego.
 • Prawo autorskie a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
 • Prawo autorskie a wybrane zagadnienia prawa prasowego.