Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Twórczość w urzędzie czyli podstawy prawa autorskiego a instytucja publiczna

Termin

01-10-2018, 02-10-2018

Termin

1-2.10.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Bartosz Bator

Adresat

 • pracownicy komórek prawnych, a także komórek merytorycznych zajmujący się przygotowywaniem umów, zamówień, oficjalnych wystąpień, opracowań itp.
 • rzecznicy prasowi urzędów, pracownicy biur prasowych 
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku instytucji oraz informację i promocję, strony www itp.

Cele

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu tematyki ochrony własności intelektualnej
 • opanowanie przez uczestników wiedzy z zakresu obowiązków jak i uprawnień przysługujących im jako zamawiającym, użytkownikom i korzystającym z dorobku twórców
 • nauka wykorzystywania cudzych utworów w bieżącej pracy w sposób legalny oraz sporządzania umów z autorami
 • poruszenie zagadnień programów komputerowych i prawa autorskiego w Internecie

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat aktów prawnych oraz praktyki dotyczącej ochrony własności intelektualnej, w tym zestawu pojęć 
 • poznanie sposobów legalnego korzystania z dorobku twórców oraz możliwości jego przetwarzania

Program

 • Utwór i jego twórca czyli definicje ustawowe a praktyka 
 • Pozostałe pojęcia– autorskie prawa osobiste i majątkowe, pola eksploatacji i.in. Dozwolony użytek, prawo przedruku, cytatu - czy instytucji publicznej wolno więcej? Prawo autorskie a zamówienia publiczne. 
 • Prawo autorskie a ochrona wizerunku
 • Umowy prawnoautorskie – przeniesienie praw, licencje
 • Prawo autorskie w Internecie i nowych mediach i technologiach. Programy komputerowe jako utwór 
 • Omówienie najnowszych zmian w prawie autorskim
 • Plagiat i inne przestępstwa oraz naruszenia praw autorskich