Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Twórczość w urzędzie czyli podstawy prawa autorskiego a instytucja publiczna

Termin

05-04-2017, 06-04-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • pracownicy komórek prawnych, a także komórek merytorycznych zajmujący się przygotowywaniem umów, zamówień, oficjalnych wystąpień, opracowań itp.
 • rzecznicy prasowi urzędów, pracownicy biur prasowych
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku instytucji oraz informację i promocję, strony www itp.

Cele

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu tematyki ochrony własności intelektualnej
 • opanowanie przez uczestników wiedzy z zakresu obowiązków jak i uprawnień przysługujących im jako zamawiającym, użytkownikom i korzystającym z dorobku twórców
 • nauka wykorzystywania cudzych utworów w bieżącej pracy w sposób legalny oraz sporządzania umów z autorami
 • poruszenie zagadnień programów komputerowych i prawa autorskiego w internecie

Efekty szkolenia

 • pozyskanie wiedzy na temat aktów prawnych oraz praktyki dotyczącej ochrony własności intelektualnej, w tym zestawu pojęć
 • poznanie sposobów legalnego korzystania z dorobku twórców oraz możliwości jego przetwarzania, instrumentów służących ochronie praw twórców oraz obowiązków i uprawnień przysługującym korzystającym z cudzych utworów

Program

 • Utwór i jego twórca czyli definicje ustawowe a praktyka
 • Prawo autorskie a ochrona wizerunku
 • Umowy prawnoautorskie
 • Prawo autorskie w Internecie
 • Programy komputerowe jako utwór
 • Formalizm instytucji publicznej a brak schematyczności twórcy, czyli przepisy prawa regulujące działalność instytucji publicznej a swoboda twórcza i kryteria oceny jej wartości
 • Dozwolony użytek - czy instytucji publicznej wolno więcej
 • Konflikt z prawem czyli jak reagować gdy dojdzie do naruszenia praw autorskich