Tytuł szkolenia

Trudny klient czy trudny urząd - zasady budowania pozytywnych relacji urzędnika z obywatelem

Termin

15-05-2023, 16-05-2023

Termin

15-16.05.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.30-16.30

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

800.00 PLN

Adresat

urzędnicy mający kontakt z klientami

Cele

Wdrożenie spersonalizowanych narzędzi doboru i kierowania personelem oraz rozwój indywidualnego potencjału kierownika

Efekty szkolenia

 • umiejętność stworzenia dobrej i profesjonalnej relacji z klientem
 • rozbrajanie klientów z negatywnym nastawieniem
 • zrozumienie zachowań klienta i umiejętność dostrojenia reakcji
 • wiele praktycznej wiedzy i rozwiązań

Program

 • Profesjonalizm w obsłudze trudnego klienta w urzędzie:
  • trzy aspekty obsługi klienta
  • sposoby budowania pozytywnego kontaktu z klientem
  • zasady kierowania rozmową z klientem
  • nastawienia i uprzedzenia, pierwsze wrażenie
 • Skąd „bierze się” trudny klient
 • Diagnozowanie typów trudnego  klienta:
 • agresywny
 • perfekcjonista
 • lojalista
 • „piotruś pan”
 • niezdecydowany
 • racjonalista
 • zwycięzca
 • Konflikt z „trudnym klientem"
  • zrozumienie natury konfliktów
  • studia przypadków - analiza
 • Ćwiczenie  „Spotkanie z klientem” - jak dostosować komunikację werbalną i niewerbalną do poszczególnych klientów
 • Nauka kontrolowania siebie i swoich emocji w trudnych sytuacjach
 • „Magiczne zwroty” w relacji z klientem
 • Techniki wywierania pozytywnego wpływu na klientów
 • Obrona przed chwytami manipulacyjnymi, perswazyjnymi
  i erystycznymi klientów
 • Techniki regeneracji psychofizycznej i wzmacniania systemu nerwowego w trakcie i po pracy